Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM427 Kimyasal Kinetik 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Kimyasal kinetiğin temel kavramlarını (reaksiyon hızı, yarılanma süresi, reaksiyon derecesi, reaksiyon hızı eşitliği, hız sabiti, Arrhenius eşitliği, reaksiyon hızına etki eden etmenler v.s.), integre hız ifadelerinin türetilmesini ve deneysel verilerden yararlanarak reaksiyon derecelerinin belirlenmesini öğretmek, uygun reaksiyon mekanizması önerilmesi hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender Biçer

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Mehmet Saçak, Kimyasal Kinetik, A.Ü.F.F. Döner sermaye işletmesi yayınları, No:17, Ankara, Ekim 1993. [2] Tevfik Atalay, Kimyasal Kinetik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Kasım 2005. [3] Cemil Şenvar, Fizikokimya Cilt 4: Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller, İstanbul, Mayıs 1985.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Reaksiyon hızı, yarılanma süresi, reaksiyon derecesi, reaksiyon hızı eşitliği, hız sabiti, Arrhenius eşitliği, reaksiyon hızına etki eden etmenler, integre edilmiş hız ifadeleri, reaksiyon mekanizmaları, tepkime hızlarının teorik belirlenmesi, çarpışma teorisi, aktifleşmiş kompleks teorisi, gaz fazı tepkimeleri, çözelti tepkimeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kinetik kavramlar: tepkime hızı, tepkime derecesi, tepkime hız sabiti, KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf
2 Tepkime mekanizması, yarılanma süresi, yalancı dereceler, KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf
3 Tepkime hızına sıcaklığın etkisi, katalizör etkisi KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf
4 Aktivasyon enerjisi ve tepkime entalpisi arasındaki bağıntı KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf
5 Kinetik verilerin değerlendirilmesi: Diferansiyel yöntem, İntegral yöntem KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf
6 Sıfırıncı derece, birinci derece tepkimelerin integre hız bağıntıları KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf
7 İkinci derece, üçüncü derece tepkimelerin integre hız bağıntıları KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf
8 Tepkime derecelerinin belirlenmesi: tepkime hız sabiti yöntemi, grafiksel yöntem, yarılanma süresi yöntemi, derişim oranlarını değiştirme yöntemi, van’t hoff yöntemi KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf
9 ARASINAV
10 Tepkime hızlarının teorik belirlenmesi: Çarpışma teorisi, KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf
11 Aktifleşmiş kompleks teorisi KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf
12 Gaz fazı tepkimeleri, Lindemann teorisi, basit gaz tepkimeleri KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf
13 Zincir tepkimeleri, dallanmış zincir tepkimeleri, H2+O2 tepkimeleri, ısıl patlama KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf
14 Çözelti tepkimeleri, gaz fazı ve çözelti tepkimelerinin karşılaştırılması, iyonik şiddetin etkisi, difüzyon kontrollü tepkimeler , KİMYASAL KİNETİK ders notları.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1400487 Öğrenciler kinetiğin temel kavramlarını tanımlar.
2 1384906 Öğrenciler reaksiyon hızına etki eden etmenleri bilir ve açıklar.
3 1382586 Öğrenciler diferansiyel hız ifadelerinden çeşitli reaksiyon dereceleri için integre bağıntıların elde edilişi hakkında bilgi sahibi olur.
4 1360607 Öğrenciler reaksiyon derecelerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemleri bilir ve bunları uygulayabilir.
5 1387323 Öğrenciler çarpışma teorisini ve aktifleşmiş kompleks teorisini bilir.
6 1389757 Öğrenciler gaz fazı ve çözelti fazı tepkimelerinin kinetik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek