Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM404 Endüstriyel Kimya-II 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Kimyasal madde üretimi ile ilgili bilgilerin en iyi ve aydınlatıcı şekilde anlatılması amaçlanmıştır. Ekonomik veriler, akış şemaları, önemli kütle ve enerji dengeleri ve diğer yardımcı bilgiler öğrencilere sunulacaktır. Kimyagerlik uygulamalarıyla ilgili bilgiler kazandırılacaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof..Dr. Zerrin Heren

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait derslerin alınmış olması gerekmektedir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001 [2] Saffet Rıza Alpar, Organik Sınai Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002. [3] Kimyasal Proses Endüstriler 2 (Yazanlar:R.Norris Shreve, Josepha A. Brink,JR.Çeviren: A.İhsan ÇATALTAŞ)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel organik sentezler, endüstride buharlaştırma, yağlar, sabun ve deterjanlar, şeker

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 10 1
48 Sözlü Sınav 2 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Organik Sentezler Giriş ve temel org sentezler III.pdf
2 Temel Organik Sentezler Giriş ve temel org sentezler III.pdf
3 Temel Organik Sentezler storage/app/public/zheren/62558
Giriş ve temel org sentezler III.pdf
4 Endüstride buharlaştırma YAĞLAR 1-1.pdf
5 Yağlar ve yağ teknolojisi YAĞLAR 1-1.pdf
Yağlar 2-2.pdf
6 Yağlar ve yağ teknolojisi Yağlar 3.pdf
Yağlar 2-2.pdf
7 Yağlar ve yağ teknolojisi Yağlar 4.pdf
storage/app/public/zheren/62558
8 Yağlar ve yağ teknolojisi Yağlar5-3.pdf
storage/app/public/zheren/62558
9 ARASINAV
10 Sabun ve deterjanlar Sabun2.pdf
11 Sabun ve deterjanlar
12 Sabun ve deterjanlar
13 Şeker ve nişasta endüstrileri [89-103] şeker End.pdf
14 Şeker ve nişasta endüstrileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1353743 Şeker sentezi hakkında bilgi sahibidir.
2 1453953 Yağlar, yağ üretimi, margarin üretimini bilir.
3 1360253 Temel organik sentez reaksiyonlarını ve akım şemalarını bilir.
4 1370678 Sabun ve deterjan üretimini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek