Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM404 Endüstriyel Kimya-II 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Kimyasal madde üretimi ile ilgili bilgilerin en iyi ve aydınlatıcı şekilde anlatılması amaçlanmıştır. Ekonomik veriler, akış şemaları, önemli kütle ve enerji dengeleri ve diğer yardımcı bilgiler öğrencilere sunulacaktır. Kimyagerlik uygulamalarıyla ilgili bilgiler kazandırılacaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof..dr. Zerrin Heren

Ön Koşul Dersleri

Bölüm Anabilim Dallarına ait derslerin alınmış olması gerekmektedir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001 [2] Saffet Rıza Alpar, Organik Sınai Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002. [3] Kimyasal Proses Endüstriler 2 (Yazanlar:R.Norris Shreve, Josepha A. Brink,JR.Çeviren: A.İhsan ÇATALTAŞ)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel organik sentezler, endüstride buharlaştırma, yağlar, sabun ve deterjanlar, şeker

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 10 1
48 Sözlü Sınav 2 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Organik Sentezler
2 Temel Organik Sentezler
3 Temel Organik Sentezler
4 Endüstride buharlaştırma
5 Yağlar ve yağ teknolojisi
6 Yağlar ve yağ teknolojisi
7 Yağlar ve yağ teknolojisi
8 Yağlar ve yağ teknolojisi
9 ARASINAV
10 Sabun ve deterjanlar
11 Sabun ve deterjanlar
12 Sabun ve deterjanlar
13 Şeker ve nişasta endüstrileri
14 Şeker ve nişasta endüstrileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10244 1124067 Şeker sentezi hakkında bilgi sahibidir.
26710 1229178 Yağlar, yağ üretimi, margarin üretimini bilir.
31848 1130656 Temel organik sentez reaksiyonlarını ve akım şemalarını bilir.
33745 1141197 Sabun ve deterjan üretimini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.