Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM446 Koordinasyon Kimyası 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Koordinasyon kimyasının temel kavramlarının, bağlanma kuramlarının, kristal yapılarının ve organometalik kimyanın temel kavramlarının anlaşılması. Koordinasyon bileşiklerinin sanayide kullanım amacının kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zerrin HEREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Advenced Inorganic Chemistry, F.A. Cotton. Sciencedirect, scifinder veri tabanları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koordinasyon bileşiğinin oluşumu ile ilgili bağ teorileri anlatıldıktan sonra hemoglobin, B12, Klorofil gibi koordinasyon bileşiklerin öneminin biyolojik öneminin yanı sıra kimya sektöründe koordinasyon bileşiklerinin farklı kullanım alanlarının kavratılabilmesi için Makrosiklik Koordinasyon Bileşiği Schiff bazı metal kompleksi Klorofil Ferrosen Metal karbonil bileşiği zeise tuzu Porfirin komplesi Metal karben bileşiği Metalosen bileşiği Hemoglobin Fitalosiyanin Fosfozen konuları içerik olarak verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 2 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
23 Proje Sunma 1 1 1
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koordinasyon Bileşikleri ve İzomerizasyon, Koordinasyon Sayısı ve Yapılar Koordinasyon Bileşiklerinin Adlandırılması.docx anorganik Kimya III.docx
2 Koordinasyon Kimyasında Bağlanma Teorileri Valans Bağ Teorisi, Kristal Alan Teorisi
3 Valens bağ teorisi
4 Kristal Alan Teorisi
5 Kristal alan teorisi
6 Ferrosen
7 Schiff bazı metal komplesi
8 Vize
9 Klorofil ,Hemoglobin , B12
10 zeise tuzu
11 Elektronik geçişler
12 yük aktarım geçişleri
13 Metalosen bileşiği
14 Koordinasyon bileşiklerinde manyetik özellikler
15 sınav
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452109 Koordinasyon bileşiklerini adlandırır
2 1452104 Koordinasyon kimyasında bağlanma teorilerini bilir
3 1452117 Geçiş metal komplekslerinde elektronik geçişleri bilir
4 1452123 Manyetik özellikleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek