Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM446 Koordinasyon Kimyası 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Koordinasyon kimyasının temel kavramlarının, bağlanma kuramlarının, kristal yapılarının ve organometalik kimyanın temel kavramlarının anlaşılması. Koordinasyon bileşiklerinin sanayide kullanım amacının kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ömer ANDAÇ, Prof. Dr. Hümeyra BATI, Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Advenced Inorganic Chemistry, F.A. Cotton. Sciencedirect, scifinder veri tabanları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Koordinasyon bileşiğinin oluşumu ile ilgili bağ teorileri anlatıldıktan sonra hemoglobin, B12, Klorofil gibi koordinasyon bileşiklerin öneminin biyolojik öneminin yanısra kimya sektöründe koordinasyon bileşiklerinin farklı kullanım alanlarının kavratılabilmesi için Makrosiklik Koordinasyon Bileşiği Schiff bazı metal komplesi Klorofil Ferrosen Metal karbonil bileşiğizeise tuzu Porfirin komplesi Metal karben bileşiği Metalosen bileşiği Hemoglobin Fitalosiyanin Fosfozen nkonuları içerik olarak verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 2 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
23 Proje Sunma 1 1 1
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koordinasyon Bileşikleri ve İzomerizasyon Koordinasyon Sayısı ve Yapılar
2 Koordinasyon Kimyasında Bağlanma Teorileri Valans Bağ Teorisi, Kristal Alan Teorisi
3 d-orbitallerinin Yarılması , Yüksek Spin-Düşük Spin Kompleksi, Kristal Alan Kararlılık Enerjisi Ligand Alan Teori
4 Makrosiklik Koordinasyon Bileşiği
5 Schiff bazı metal komplesi
6 Ferrosen
7 Metal karbonil bileşiği
8 Vize
9 Klorofil ,Hemoglobin , B12
10 zeise tuzu
11 Porfirin komplesi , Fitalosiyanin
12 Metal karben bileşiği
13 Metalosen bileşiği
14 Fosfozen
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227245 Analitik düşünme yeteneği elde eder, deneysel tasarım yapabilir
2 1227250 Çevre ve insan sağlığını koruma bilinciyle davranır
3 1227258 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve elde ettiği bilgileri değerlendirir
4 1227264 Genel analiz tekniklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.