Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM442 Klinik Biyokimya 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Klinik biyokimya dersinin amacı, birçok hastalığın biyokimyasal temellerinin öğretilmesi ve biyokimyasal yaklaşımlar çerçevesinde çözüm önerilerinin geliştirilmesinin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat TINKILIÇ, Doç.Dr. Tevfik ÖZEN

Ön Koşul Dersleri

Biyokimya I dersi ile birlikte alınması veya biyokimya I dersini almış ve başarmış olması tavsiye edilir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Adam B. (2000): Klinik Biyokimya, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2-Mehmetoğlu İ. (2002): Klinik Biyokimya Laboratuarı, 2.Baskı,Mikro Dizgi,Konya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klinik biyokimyaya giriş, Analizleri etkileyen preanalitik faktörler Enzimlerin klinik tanıdaki önemi Karbohidrat metabolizmasındaki bozukluklar Plazma lipitleri ve ateroskleroz Plazma proteinlerinin klinik tanı ve önemi Karaciğer fonksiyon testleri Biluribin metabolizması ve sarılıklar Demir metabolizması ve anemiler Endokrinoloji Mineraller ve kemik metabolizması Beyin omirilik sıvısının biyokimyası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klinik biyokimyaya giriş 2
2 Analizleri etkileyen preanalitik faktörler 2
3 Analizleri etkileyen preanalitik faktörler 2
4 Enzimlerin klinik tanıdaki önemi 2
5 Karbohidrat metabolizmasındaki bozukluklar 2
6 Plazma proteinlerinin klinik tanı ve önemi 2
7 Karaciğer fonksiyon testleri 2
8 Plazma lipitleri ve ateroskleroz 2
9 ARASINAV 2
10 Biluribin metabolizması ve sarılıklar 2
11 Demir metabolizması ve anemiler 2
12 Endokrinoloji 2
13 Mineraller ve kemik metabolizması 2
14 Beyin omirilik sıvısının biyokimyası 2
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1213340 1.Klinik çalışmalarda kullanılan örneklerin moleküler yapısı ve özelliklerini kavranmış olunur.
2 1213352 2.Klinik çalışmalarda uygulanman yöntemler hakkında temel bilgilere sahip olur.
3 1213371 3.Enzimlerin canlı sistemdeki önemini öğrenir
4 1213400 4.Metabolizmada ortaya çıkabilecek bozukluklar ve kontrol mekanizmaları konusunda bilgilendirilmiş olur.
5 1213404 5.Temel biyokimya bilgileriyle birlikte klinik biyokimyanın uygulamaları hakkında bilgi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
2 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
3 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek