Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM422 Endüstriyel Stokiyometri 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Kimya endüstrisinde yer alan madde ve enerji hesaplamaları hakkında bilgiye sahip olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr. Hümeyra Batı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Çataltaş,İ; “Sınai Stokiyometri” İnkilap ve Aka ,1975,İstanbul [2] YALÇIN.H.,GÜRÜ.M.;“Stokiyometri”, Palme Yayıncılık, 2000, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

stokiyometriye giriş,temel ve türetilmiş birmler,birimlerin dönüşümü,kimyasal reaksiyonların olduğu ve olmadığı sisremlerde madde ve enerji dengeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 stokiyometriye giriş Stokiyometr iders notu.docx
2 temel ve türetilmiş birimler ve Birimlerin Dönüştürülmesi Stokiyometr iders notu.docx 2.hafta.docx
3 kimyasal tepkimelerin olmadığı sistemlerde madde dengesi
4 kimyasal tepkimelerin olmadığı sistemlerde madde denkliği
5 Kimyasal Tepkimelerde madde denkliği
6 Kimyasal Tepkimelerde madde Denkliği
7 Kimyasal Tepkimelerde Madde Denkliği ile ilgili Uygulamalar
8 Geri dönüşümlü sistemlerde madde deenkliği
9 ARASINAV
10 Yakıt analizleri
11 yakıt analizleri
12 Kimyasal denge
13 Enerji dengesi,termokimya ve kanunlar,ısı kapasitesi,entalpi,yanma ısısı
14 Enerji dengesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448383 Öğrenciler boyut ve birim sistemlerini öğrenerek birim dönüşümlerini yapabilecek
2 1448973 Kimyasal tepkimeleri kavrayarak, kimyasal denklemleri yazabilecek
3 1451419 Kimyasal denklemlere dayanan kimyasal hesaplamaları öğrenerek ilgili problemleri çözebilecek,
4 1418157 Bir tepkimenin sınırlayıcı reaktifini belirleyabilecek ve tepkime verimlerini hesaplayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek