Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM422 Endüstriyel Stokiyometri 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Kimya endüstrisinde yer alan madde ve enerji hesaplamaları hakkında bilgiye sahip olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr. Humeyra Batı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Çataltaş,İ; “Sınai Stokiyometri” İnkilap ve Aka ,1975,İstanbul [2] YALÇIN.H.,GÜRÜ.M.;“Stokiyometri”, Palme Yayıncılık, 2000, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

stokiyometriye giriş,temel ve türetilmiş birmler,birimlerin dönüşümü,kimyasal reaksiyonların olduğu ve olmadığı sisremlerde madde ve enerji dengeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 stokiyometriye giriş
2 temel ve türetilmiş birimler ve Birimlerin Dönüştürülmesi
3 kimyasal tepkimelerin olmadığı sistemlerde madde dengesi
4 kimyasal tepkimelerin olmadığı sistemlerde madde denkliği
5 Kimyasal Tepkimelerde madde denkliği
6 Kimyasal Tepkimelerde madde Denkliği
7 Kimyasal Tepkimelerde Madde Denkliği ile ilgili Uygulamalar
8 Geri dönüşümlü sistemlerde madde deenkliği
9 ARASINAV
10 Yakıt analizleri
11 yakıt analizleri
12 Kimyasal denge
13 Enerji dengesi,termokimya ve kanunlar,ısı kapasitesi,entalpi,yanma ısısı
14 Enerji dengesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223202 Öğrenciler boyut ve birim sistemlerini öğrenerek birim dönüşümlerini yapabilecek
2 1223819 Kimyasal tepkimeleri kavrayarak, kimyasal denklemleri yazabilecek
3 1226472 Kimyasal denklemlere dayanan kimyasal hesaplamaları öğrenerek ilgili problemleri çözebilecek,
4 1191173 Bir tepkimenin sınırlayıcı reaktifini belirleyabilecek ve tepkime verimlerini hesaplayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek