Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM424 Biyoteknoloji 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Günümüz bilimlerinden olan biyoteknoloji alanında temel bilgileri almak, biyoteknolojik proseslerden örnekler vererek bu alana olan ilgiyi artırmak, bu alandaki endüstride kullanılan mikroorganizmalarla üretim ve araştırma yapabilmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat Tınkılıç

Ön Koşul Dersleri

Biyokimya-I ve Biyokimya-I derslerinin alınmış ya da alınıyor olması tavsiye edilir

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Telefoncu, A..," Biyoteknoloji" Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. 1993. 2. Ertugay, Z., Certel, M., “Biyoteknoloji I” Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları Yayın No: 135, Erzurum, 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoteknoljiye genel giriş, Mikroorganizmalar ve metabolizmaları, Hücre kültürleri, Fermentasyon teknikleri, Mikrobiyal büyüme ve biyoürün oluşum kinetiği, Biyoteknolojinin kullanım alanları, Gen transferi hakkında temel bilgiler, Biyosensörler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknoljiye genel bakış 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
2 Biyoteknolojide kullanılan mikroorganizmalar ve metabolizmaları 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
3 Biyoteknolojide kullanılan mikroorganizmalar ve metabolizmaları 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
4 Hücre kültürleri 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
5 Hücre kültürleri 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
6 Fermentasyon teknikleri ve prensipleri 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
7 Biyoteknolojide temel işlemler 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
8 Biyoteknolojide temel işlemler 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
9 Mikrobiyal metabolit ürünleri ve mikrobiyal suş geliştirilmesi 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
10 Arasınav 2
11 Mikrobiyal ürün eldesi ve saflaştırılması 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
12 Mikrobiyal ürün eldesi ve saflaştırılması 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
13 Gen aktarım teknikleri 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
14 Biyosensörler 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1402059 Biyoteknolojinin temel prensiplerini öğrenmiş olur
2 1402082 Biyoteknolojide kullanılan mikroorganizmaları ve bunların metabolitlerini tanımlar
3 1403229 Biyoteknolojide kullanılan fermentasyonların esaslarını ve uygulamalarını öğrenir.
4 1408241 Canlı hücre veya hücrelerden elde edilen enzimler ile biyolojik reaksiyonların biyoteknolojide uygulamalarını tanımlayabilir.
5 1384813 Gen teknolojileri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek