Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM424 Biyoteknoloji 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Günümüz bilimlerinden olan biyoteknoloji alanında temel bilgileri almak, biyoteknolojik proseslerden örnekler vererek bu alana olan ilgiyi artırmak, bu alandaki endüstride kullanılan mikroorganizmalarla üretim ve araştırma yapabilmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat Tınkılıç

Ön Koşul Dersleri

Biyokimya-I ve Biyokimya-I derslerinin alınmış ya da alınıyor olması tavsiye edilir

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Telefoncu, A..," Biyoteknoloji" Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. 1993. 2. Ertugay, Z., Certel, M., “Biyoteknoloji I” Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları Yayın No: 135, Erzurum, 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoteknoljiye genel giriş, Mikroorganizmalar ve metabolizmaları, Hücre kültürleri, Fermentasyon teknikleri, Mikrobiyal büyüme ve biyoürün oluşum kinetiği, Biyoteknolojinin kullanım alanları, Gen transferi hakkında temel bilgiler, Biyosensörler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknoljiye genel bakış 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
2 Biyoteknolojide kullanılan mikroorganizmalar ve metabolizmaları 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
3 Biyoteknolojide kullanılan mikroorganizmalar ve metabolizmaları 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
4 Hücre kültürleri 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
5 Hücre kültürleri 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
6 Fermentasyon teknikleri ve prensipleri 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
7 Biyoteknolojide temel işlemler 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
8 Biyoteknolojide temel işlemler 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
9 Mikrobiyal metabolit ürünleri ve mikrobiyal suş geliştirilmesi 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
10 Arasınav 2
11 Mikrobiyal ürün eldesi ve saflaştırılması 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
12 Mikrobiyal ürün eldesi ve saflaştırılması 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
13 Gen aktarım teknikleri 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
14 Biyosensörler 2 Biyoteknoloji Slaytlar.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1174070 Biyoteknolojinin temel prensiplerini öğrenmiş olur
2 1174095 Biyoteknolojide kullanılan mikroorganizmaları ve bunların metabolitlerini tanımlar
3 1175303 Biyoteknolojide kullanılan fermentasyonların esaslarını ve uygulamalarını öğrenir.
4 1180622 Canlı hücre veya hücrelerden elde edilen enzimler ile biyolojik reaksiyonların biyoteknolojide uygulamalarını tanımlayabilir.
5 1155867 Gen teknolojileri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek