Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM426 Tıbbi Kimya 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin bir takım farmakolojik yapılar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, vücutta gerçekleşen metabolik olaylara yorum getirebilmelerini ve biyolojik aktivitesi olan bileşiklerin tıpta kullanım alanlarının bilinmesi ve ilaçların vücuttaki etki mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İclal Bulut

Ön Koşul Dersleri

Kimya, Analitik Kimya,Organik Kimya , Biyokimya derslerini alması önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Farmasötik kimyaya Giriş, Dr. H. Neşe Doğan, Nobel Tıp Kitabevi, 2007, İstanbul An introduction to medicinal Chemistry, Graham L. Patrick,Oxford University Press, 1995. Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İlaçlarda yapısal özellik ve farmakolojik aktivite, İlaçların fizikokimyasal özellikleri ve biyolojik etki arasındaki ilişki, asit-baz özellikleri ve iyonizasyon,İlaçlarda çözünürlük, partisyon katsayısı ve diğer değişmezler, İlaçlarda fonksiyonel grupların özellikleri, İlaçlarda Yapısal Olarak Spesifik Olan ve Olmayan Aktiviteler, İzosterizm ve biyosterizm ve farmakolojik aktivite, İlaç-reseptör etkileşimleri, ilaç-reseptör etkileşimlerinde kimyasal bağlar, İlaç reseptör ilişkisinde stereokimya, optik ve geometrik izomeri, İlaç metabolizması, ilaç etki mekanizmaları, Çeşitli ilaçların etki mekanizmalarının incelenmesi,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, İlaçlarda yapısal özellik ve farmakolojik aktivite, 2
2 İlaçların fizikokimyasal özellikleri ve biyolojik etki arasındaki ilişki, asit-baz özellikleri ve iyonizasyon 2
3 İLaçlarda çözünürlük, partisyon katsayısı ve diğer değişmezler 2
4 İlaçlarda fonksiyonel grupların özellikleri 2
5 İlaçlarda Yapısal Olarak Spesifik Olan ve Olmayan Aktiviteler 2
6 İzosterizm ve biyosterizm ve farmakolojik aktivite 2
7 İlaç-reseptör etkileşimleri, ilaç-reseptör etkileşimlerinde kimyasal bağlar 2
8 İlaç reseptör ilişkisinde stereokimya, optik ve geometrik izomeri 2
9 İlaçların vücutta aldıkları yol 2
10 Ara sınav 2
11 İlaç metabolizması, ilaç etki mekanizmaları 2
12 Çeşitli ilaçların etki mekanizmalarının incelenmesi 2
13 Farmakolojik biyoteknoloji 2
14 Vitaminler ve koenzimler 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1141824 İlaç reseptör ve ilaç-ilaç etkileşimleri hakkında bilgi verir.
2 1148037 İlaçlarda uzaysal özellikler ile biyolojik etki arasındaki ilişkileri bilir.
3 1151407 İlaçların fizikokimyasal özellikleri ve biyolojik etki arasındaki ilişkiyi bilir.
4 1158805 Öğrenci tıbbi kimyada temel terimleri bilir.
5 1157195 İlaçlarda fonksiyonel grupların farmakolojik aktivite üzerindeki etkisini bilir.
6 1157484 İlaçlarda biyoizosterizmin biyolojik etki üzerine etkisini bilir.
7 1154278 İlaçların vücutta aldıkları yol ve etki mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5
2
3
4
5
6
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek