Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM426 Tıbbi Kimya 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin bir takım farmakolojik yapılar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, vücutta gerçekleşen metabolik olaylara yorum getirebilmelerini ve biyolojik aktivitesi olan bileşiklerin tıpta kullanım alanlarının bilinmesi ve ilaçların vücuttaki etki mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Tevfik ÖZEN

Ön Koşul Dersleri

Kimya, Analitik Kimya,Organik Kimya , Biyokimya derslerini alması önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Farmasötik kimyaya Giriş, Dr. H. Neşe Doğan, Nobel Tıp Kitabevi, 2007, İstanbul An introduction to medicinal Chemistry, Graham L. Patrick,Oxford University Press, 1995. Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İlaçlarda yapısal özellik ve farmakolojik aktivite, İlaçların fizikokimyasal özellikleri ve biyolojik etki arasındaki ilişki, asit-baz özellikleri ve iyonizasyon,İlaçlarda çözünürlük, partisyon katsayısı ve diğer değişmezler, İlaçlarda fonksiyonel grupların özellikleri, İlaçlarda Yapısal Olarak Spesifik Olan ve Olmayan Aktiviteler, İzosterizm ve biyosterizm ve farmakolojik aktivite, İlaç-reseptör etkileşimleri, ilaç-reseptör etkileşimlerinde kimyasal bağlar, İlaç reseptör ilişkisinde stereokimya, optik ve geometrik izomeri, İlaç metabolizması, ilaç etki mekanizmaları, Çeşitli ilaçların etki mekanizmalarının incelenmesi,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, İlaçlarda yapısal özellik ve farmakolojik aktivite, 2 MEDICINAL CHEMISTRY.pdf
2 İlaçların fizikokimyasal özellikleri ve biyolojik etki arasındaki ilişki, asit-baz özellikleri ve iyonizasyon 2 MEDICINAL CHEMISTRY.pdf
3 İLaçlarda çözünürlük, partisyon katsayısı ve diğer değişmezler 2
4 İlaçlarda fonksiyonel grupların özellikleri 2
5 İlaçlarda Yapısal Olarak Spesifik Olan ve Olmayan Aktiviteler 2
6 İzosterizm ve biyosterizm ve farmakolojik aktivite 2
7 İlaç-reseptör etkileşimleri, ilaç-reseptör etkileşimlerinde kimyasal bağlar 2
8 İlaç reseptör ilişkisinde stereokimya, optik ve geometrik izomeri 2
9 İlaçların vücutta aldıkları yol 2
10 Ara sınav 2
11 İlaç metabolizması, ilaç etki mekanizmaları 2
12 Çeşitli ilaçların etki mekanizmalarının incelenmesi 2
13 Farmakolojik biyoteknoloji 2
14 Vitaminler ve koenzimler 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1371295 İlaç reseptör ve ilaç-ilaç etkileşimleri hakkında bilgi verir.
2 1377342 İlaçlarda uzaysal özellikler ile biyolojik etki arasındaki ilişkileri bilir.
3 1380572 İlaçların fizikokimyasal özellikleri ve biyolojik etki arasındaki ilişkiyi bilir.
4 1387603 Öğrenci tıbbi kimyada temel terimleri bilir.
5 1386063 İlaçlarda fonksiyonel grupların farmakolojik aktivite üzerindeki etkisini bilir.
6 1386336 İlaçlarda biyoizosterizmin biyolojik etki üzerine etkisini bilir.
7 1383302 İlaçların vücutta aldıkları yol ve etki mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5
2
3
4
5
6
7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek