Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Organik Reaksiyon Mekanizması’ndaki temel kavramları vermek, organik tepkimelerin yürüyüşünü, oluşan ara ürünleri ve tepkimenin ilerleyişini anlatmak, tepkimelerin kinetiğini yapı ve diğer etkenler açısından vermek, katılma, ayrılma, yerdeğiştirme ve diğer tepkimeleri incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan KOCAOKUTGEN

Ön Koşul Dersleri

Organik Kimya I ve Organik Kimya II

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Organik Tepkime Mekanizması (Ders notları), H. Kocaokutgen Samsun, 2007 [2] Organik Tepkimeler, Kavramlar, Tepkimeler, Mekanizmalar, T. Uyar, Ankara, 1988 [3] Mechanism in Organic Chemistry, P. Sykes, New York, 1990 [4] Physical and Mechanistic Organic Chemistry, R. Jones, Cambridge, 1984. [5] Organik Kimya, J. S. Fessenden, and W. M.,Logue (Çeviri Editörü T. Uyar), Ankara, 2001 [6] Organik Kimya, G. Solomons and C. Fryhle, (Çeviri Editörleri G. Okay ve Y. Yıldırır), 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002 [7] Organik Kimya, H. Kocaokutgen, Samsun, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Organik Kimyada Temel Kavramlar, Organik Tepkimelerin sınıflandırılması, Katılma, Ayrılma ve Yerdeğiştirme tepkimeleri, Tepkimelere yapı, bağlı grup, katalizör, çözücü etkisini incelemek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Genel Kavramlar (Organik Tepkimelerin Sınıflandırılması, Elektrofil, Nükleofil, Rezonans, Hiperkonjugasyon, Tautomeri) 1. GİRİŞ.doc
2 Genel Kavramlar (Karbokatyon, Karbanyon, Moleküllerarası Etkileşimler, Asitler,Bazlar, İndüktif Etki) 2. GENEL KAVRAMLAR.doc
3 Kimyasal Kinetik ve Tepkime Mekanizması, Hız Sabitleri Kuramları 3. KİMYASAL KİNETİK VE TEPKİME MEKANİZMALARI.doc
4 Katalizör Tepkime Hızı, İzotop ve Tepkime Hızı, Çözücüve tepkime Hızı, Tepkime Hızına Yapı Etkisi 3. KİMYASAL KİNETİK VE TEPKİME MEKANİZMALARI.doc
5 Tepkimelerin Uzay Kimyası: Katılma, Ayrılma ve Yerdeğiştirme Tepkimelerinin Sterokimyasal Olarak Açıklanması 4. UZAY KİMYASI.doc
6 Tepkime Türleri 5. TEPKİME TÜRLERİ.docx
7 Katılma tepkimeleri: Katlı bağlara katılma Tepkimeleri 5.1. KATILMA TEPKİMELERİ.doc
8 Katılma tepkimeleri: Karbonil grubuna Katılma, Karbon-Karbon Bağı oluşum Tepkimeleri 5.1. KATILMA TEPKİMELERİ.doc
9 ARASINAV
10 Ayrılma Tepkimeleri: E2, E1, E1cb ayrılma tepkimeleri 5.2. AYRILMA TEPKİMELERİ.doc
11 Ayrılma Tepkimeleri:Yönlenme, Tepkime Hızını Etkileyen Etkenler 5.2. AYRILMA TEPKİMELERİ.doc
12 Yerdeğiştirme Tepkimeleri: Elektronseven Aromatik Yerdeğiştirme Tepkimeleri 5.3. YERDEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ.doc
13 Yerdeğiştirme Tepkimeleri: Çekirdekseven Aromatik ve Alifatik Yerdeğiştirme Tepkimeleri, SN1 ve SN2 tepkimelerini Etkileyen Etkenler. 5.3. YERDEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ.doc
14 Genel Tekrar 14. GENEL TEKRAR.docx
15 Yarıyıl sonu sınavı
16 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1373984 Öğrenci çekirdekseven, elektronseven, radikalik ve halkalı geçiş üzerinden olan katılma tepkimelerini bilir.
2 1375045 Organik Reaksiyon Mekanizmasında geçen genel kavramları bilir ve tanımlar.
3 1392180 Öğrenci organik bileşiklere olan katılma, ayrılma ve yerdeğiştirme tepkimelerini ve bu tepkimeleri etkileyen etkenleri bilir ve yorumlayabilir.
4 1386682 Öğrenci organik bileşiklerin tepkime sırasında hangi tür ara ürünleri yapabileceğini ve ara ürünleri etkileyen etkenleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 5 4
2 3 4 2 2 3 5 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3
3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
4 5 4 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek