Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM430 Organik Reaksiyon Mekanizmaları 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Organik Reaksiyon Mekanizması’ndaki temel kavramları vermek, organik tepkimelerin yürüyüşünü, oluşan ara ürünleri ve tepkimenin ilerleyişini anlatmak, tepkimelerin kinetiğini yapı ve diğer etkenler açısından vermek, katılma, ayrılma, yerdeğiştirme ve diğer tepkimeleri incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan KOCAOKUTGEN

Ön Koşul Dersleri

Organik Kimya I ve Organik Kimya II

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Organik Tepkime Mekanizması (Ders notları), H. Kocaokutgen Samsun, 2007 [2] Organik Tepkimeler, Kavramlar, Tepkimeler, Mekanizmalar, T. Uyar, Ankara, 1988 [3] Mechanism in Organic Chemistry, P. Sykes, New York, 1990 [4] Physical and Mechanistic Organic Chemistry, R. Jones, Cambridge, 1984. [5] Organik Kimya, J. S. Fessenden, and W. M.,Logue (Çeviri Editörü T. Uyar), Ankara, 2001 [6] Organik Kimya, G. Solomons and C. Fryhle, (Çeviri Editörleri G. Okay ve Y. Yıldırır), 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002 [7] Organik Kimya, H. Kocaokutgen, Samsun, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Organik Kimyada Temel Kavramlar, Organik Tepkimelerin sınıflandırılması, Katılma, Ayrılma ve Yerdeğiştirme tepkimeleri, Tepkimelere yapı, bağlı grup, katalizör, çözücü etkisini incelemek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Genel Kavramlar (Organik Tepkimelerin Sınıflandırılması, Elektrofil, Nükleofil, Rezonans, Hiperkonjugasyon, Tautomeri) 1. GİRİŞ.doc
2 Genel Kavramlar (Karbokatyon, Karbanyon, Moleküllerarası Etkileşimler, Asitler,Bazlar, İndüktif Etki) 2. GENEL KAVRAMLAR.doc
3 Kimyasal Kinetik ve Tepkime Mekanizması, Hız Sabitleri Kuramları 3. KİMYASAL KİNETİK VE TEPKİME MEKANİZMALARI.doc
4 Katalizör Tepkime Hızı, İzotop ve Tepkime Hızı, Çözücüve tepkime Hızı, Tepkime Hızına Yapı Etkisi 3. KİMYASAL KİNETİK VE TEPKİME MEKANİZMALARI.doc
5 Tepkimelerin Uzay Kimyası: Katılma, Ayrılma ve Yerdeğiştirme Tepkimelerinin Sterokimyasal Olarak Açıklanması 4. UZAY KİMYASI.doc
6 Tepkime Türleri 5. TEPKİME TÜRLERİ.docx
7 Katılma tepkimeleri: Katlı bağlara katılma Tepkimeleri 5.1. KATILMA TEPKİMELERİ.doc
8 Katılma tepkimeleri: Karbonil grubuna Katılma, Karbon-Karbon Bağı oluşum Tepkimeleri 5.1. KATILMA TEPKİMELERİ.doc
9 ARASINAV
10 Ayrılma Tepkimeleri: E2, E1, E1cb ayrılma tepkimeleri 5.2. AYRILMA TEPKİMELERİ.doc
11 Ayrılma Tepkimeleri:Yönlenme, Tepkime Hızını Etkileyen Etkenler 5.2. AYRILMA TEPKİMELERİ.doc
12 Yerdeğiştirme Tepkimeleri: Elektronseven Aromatik Yerdeğiştirme Tepkimeleri 5.3. YERDEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ.doc
13 Yerdeğiştirme Tepkimeleri: Çekirdekseven Aromatik ve Alifatik Yerdeğiştirme Tepkimeleri, SN1 ve SN2 tepkimelerini Etkileyen Etkenler. 5.3. YERDEĞİŞTİRME TEPKİMELERİ.doc
14 Genel Tekrar 14. GENEL TEKRAR.docx
15 Yarıyıl sonu sınavı
16 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1144573 Öğrenci çekirdekseven, elektronseven, radikalik ve halkalı geçiş üzerinden olan katılma tepkimelerini bilir.
2 1145658 Organik Reaksiyon Mekanizmasında geçen genel kavramları bilir ve tanımlar.
3 1163609 Öğrenci organik bileşiklere olan katılma, ayrılma ve yerdeğiştirme tepkimelerini ve bu tepkimeleri etkileyen etkenleri bilir ve yorumlayabilir.
4 1157846 Öğrenci organik bileşiklerin tepkime sırasında hangi tür ara ürünleri yapabileceğini ve ara ürünleri etkileyen etkenleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 5 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 5 4
2 3 4 2 2 3 5 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3
3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
4 5 4 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek