Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM434 Biyokimyasal Toksikoloji 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Toksikoloji dersinde, toksik etkilerin tabiatı ve moleküler mekanizmaların tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu sayede, toksikoloji bilgilerinin verilmesinin yanı sıra potansiyel toksik maddeler hakkında tahmin yapabilme ve metabolizma ile ilişkilendirme yeteneğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat Tınkılıç

Ön Koşul Dersleri

Biyokimya I dersini almış ve başarmış olması tavsiye edilir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

K. Güven, “Biyokimyasal ve Moleküler Toksikoloji”, Diyarbakır, 1999. İ. Dökmeci(Ed.), “Toksikoloji Zehirlenmelerde Tanı ve Tedavi”, Nobel Tıp kitabevi, İstanbul, 2001. S. O. Kayaalp, “Radyasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi farmakoloji”, 10. Baskı, Hacettepe Taş Kitabevi, Ankara, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş Toksik Maddelerin Organizmadaki Hareketleri Toksik Maddelerin Biyokimyasal Etkileri Toksik Maddelerin Fizyolojik Etkileri, Teratojenik Etkiler, İmmünolojik Etkiler (İmmünotoksisite) Genetik Etkiler (Genotoksisite) Moleküler Genetik Toksikoloji Biyolojik Göstergeler Endüstriyel Toksikoloji Besin Katkı Maddeleri ve Kontaminantlar Pestisidler Doğal Toksinler Evlerde Toksik Maddeler Metal Toksikolojisi Radyasyonun Canlılar Üzerine Etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
BK
2 Toksik Maddelerin Organizmadaki Hareketleri 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
Ders kaynakları
3 Toksik Maddelerin Biyokimyasal Etkileri 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
4 Toksik Maddelerin Fizyolojik Etkileri, Teratojenik Etkiler, 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
5 İmmünolojik Etkiler (İmmünotoksisite) 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
6 Genetik Etkiler (Genotoksisite) 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
7 Moleküler Genetik Toksikoloji 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
8 Biyolojik Göstergeler ve Endüstriyel Toksikoloji 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
9 Arasınav 2
10 Besin Katkı Maddeleri ve Kontaminantlar 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
11 Pestisidler ve Doğal Toksinler 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
12 Evlerde Toksik Maddeler 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
13 Metal Toksikolojisi 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
14 Radyasyonun Canlılar Üzerine Etkileri 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
15 2
16 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211850 Lisans seviyesinde temel toksikolojik bilgilerin verilmesi öğrencilerimizin ileriki meslek hayatlarında önemli katkılar sağlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63622 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 63623 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 63624 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 63625 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 63626 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 63627 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 63616 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 63617 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 63618 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 63619 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 63620 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 63621 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 63628 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 63629 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 68537 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 68538 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 68539 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 68540 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 68541 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 68542 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 68549 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 68544 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 68548 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 68543 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 68545 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 68546 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 68547 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek