Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM434 Biyokimyasal Toksikoloji 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Toksikoloji dersinde, toksik etkilerin tabiatı ve moleküler mekanizmaların tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu sayede, toksikoloji bilgilerinin verilmesinin yanı sıra potansiyel toksik maddeler hakkında tahmin yapabilme ve metabolizma ile ilişkilendirme yeteneğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat Tınkılıç

Ön Koşul Dersleri

Biyokimya I dersini almış ve başarmış olması tavsiye edilir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

K. Güven, “Biyokimyasal ve Moleküler Toksikoloji”, Diyarbakır, 1999. İ. Dökmeci(Ed.), “Toksikoloji Zehirlenmelerde Tanı ve Tedavi”, Nobel Tıp kitabevi, İstanbul, 2001. S. O. Kayaalp, “Radyasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi farmakoloji”, 10. Baskı, Hacettepe Taş Kitabevi, Ankara, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş Toksik Maddelerin Organizmadaki Hareketleri Toksik Maddelerin Biyokimyasal Etkileri Toksik Maddelerin Fizyolojik Etkileri, Teratojenik Etkiler, İmmünolojik Etkiler (İmmünotoksisite) Genetik Etkiler (Genotoksisite) Moleküler Genetik Toksikoloji Biyolojik Göstergeler Endüstriyel Toksikoloji Besin Katkı Maddeleri ve Kontaminantlar Pestisidler Doğal Toksinler Evlerde Toksik Maddeler Metal Toksikolojisi Radyasyonun Canlılar Üzerine Etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
BK
2 Toksik Maddelerin Organizmadaki Hareketleri 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
Ders kaynakları
3 Toksik Maddelerin Biyokimyasal Etkileri 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
4 Toksik Maddelerin Fizyolojik Etkileri, Teratojenik Etkiler, 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
5 İmmünolojik Etkiler (İmmünotoksisite) 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
6 Genetik Etkiler (Genotoksisite) 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
7 Moleküler Genetik Toksikoloji 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
8 Biyolojik Göstergeler ve Endüstriyel Toksikoloji 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
9 Arasınav 2
10 Besin Katkı Maddeleri ve Kontaminantlar 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
11 Pestisidler ve Doğal Toksinler 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
12 Evlerde Toksik Maddeler 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
13 Metal Toksikolojisi 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
14 Radyasyonun Canlılar Üzerine Etkileri 2 Biyokimyasal Toksikoloji Ders Kitabı.docx
15 2
16 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1437734 Lisans seviyesinde temel toksikolojik bilgilerin verilmesi öğrencilerimizin ileriki meslek hayatlarında önemli katkılar sağlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek