Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT103 Lineer Cebir I 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Diğer derslere temel oluşturacak olan grup, halka, cisim, vektör uzayları ve alt uzayları, iç çarpım uzayları, lineer dönüşümler, matrisler konularını anlatmak ve karşılaşılabilecek problemleri yorumlayıp çözme yeteneği kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İsmail Aydemir

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) H. Hilmi HACISALİHOĞLU, Lineer Cebir, Ankara Üni. Yayınları,1998, 2) Salim Yüce, 2017, Lineer Cebir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Grup, halka, cisim, vektörler,vektör uzayları, alt vektör uzayları, iç çarpım uzayları, ortonormal vektör sistemleri, lineer bağımlılık, lineer bağımsızlık, direkt toplam uzayı, vektör uzaylarında lineer dönüşümler, matrisler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 6 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İç işlem, Gruplar , Alt grup Konu ile ilgili problem çözümü 1.Ders.pdf
2 Halka, Halkanın elemanter özellikleri , Cisim Konu ile ilgili problem çözümü 2.Ders.pdf
3 Vektörler ve Vektör Uzayları Konu ile ilgili problem çözümü 3.Ders.pdf
4 Alt Vektör Uzayları Konu ile ilgili problem çözümü 4.Ders.pdf
5 İç çarpım ve İç çarpım uzayları Konu ile ilgili problem çözümü 5.Ders.pdf
6 Ortonormal vektör sistemleri, Lineer bağımlılık ve lineer bağımsızlık Konu ile ilgili problem çözümü 6.Ders.pdf
7 Vektör Uzaylarının bazları ve özellikleri Konu ile ilgili problem çözümü 7.Ders.pdf
8 Alt Uzayların bazları ve boyutları Konu ile ilgili problem çözümü 8.Ders.pdf
9 Ara sınav Genel Tekrar
10 Direkt toplam uzayı ve özellikleri Sınav soruları ile ilgili uygulama 10.Ders.pdf
11 İç çarpım uzaylarının alt uzayları Konu ile ilgili problem çözümü 11.Ders.pdf
12 Lineer Dönüşümler ,Bilineer dönüşümler Konu ile ilgili problem çözümü 12.Ders.pdf
13 Ortogonal izdüşüm Konu ile ilgili problem çözümü 13.Ders.pdf
14 Matrisler Konu ile ilgili problem çözümü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346694 İç işlem ,grup ve alt grup ,halka,cisim kavramlarını tanır ve özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
2 1346695 Vektör kavramını öğrenir ve bir cisim üzerinde vektöt uzayı nasıl tanımlanır bilir.
3 1346696 İç çarpım nedir ,nasıl tanımlanır öğrenir ve iç çarpım uzayları,metrik özellikler ,ortonormal vektör sistemleri hakkında bilgi sahibi olur .
4 1346697 Vektör uzaylarında baz,boyut kavramını öğrenir,Ayrıca alt vektör vektör uzaylarının özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 1346698 Direkt toplam uzayı,iç çarpım uzaylarının direkt toplamı konularını öğrenir, Vektör uzaylarında lineer ve bilineer dönüşümler kavramlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 1 1 1 1 2
2 4 4 2 1 1 1 1 2
3 4 4 2 1 1 1 1 2
4 4 4 2 1 1 1 1 2
5 4 4 2 1 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek