Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT104 Lineer Cebir II 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Diğer derslere temel oluşturacak olan matrisler ve matris uzayları, vektör uzayının lineer dönüşümleri ve matrisler, baz değişimleri, vektör sistemlerinin elemanter operasyonları ve uygulamaları, permütasyonlar, determinantlar, çok lineer fonksiyonlar,lineer denklem sistemleri, karakteristik değer ve karakteristik vektör konularını anlatmak ve karşılaşılabilecek problemleri yorumlayıp çözme yeteneği kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsmail AYDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Ergin BAYRAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)H. Hilmi HACISALİHOĞLU, Lineer Cebir, Ankara Üni. Yayınları,1998. 2)Salim YÜCE, 2017, Lineer Cebir, Pegem Akademi Yayıncılık. 3)B. Seymour Lipschutz, M. Lipson , 2001, Theory and problems of LINEAR ALGEBRA Linear Algebra, Schaum's outlıne series. 4)A. Frank, 1962, Theory and Problems of Matrices, Schaum's outline series.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matrisler ve matris uzayları, vektör uzayının lineer dönüşümleri ve matrisler, baz değişimleri, vektör sistemlerinin elemanter operasyonları ve uygulamaları, permütasyonlar, determinantlar, çok lineer fonksiyonlar, lineer denklem sistemleri, karakteristik değer ve karakteristik vektör

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 6 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matrisler ve matris uzayları MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 1.pdf
2 Vektör uzaylarının lineer dönüşümleri ve matrisler MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 2.pdf
3 Baz değişimleri ve matrislerin bazı özellikleri MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 3.pdf
4 Vektör sistemlerinin elemanter operasyonları ve uygulamaları MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 4.pdf
5 İç çarpım uzaylarının lineer dönüşümleri MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 5.pdf
6 Permütasyonlar MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 6.pdf
7 Çok lineer fonksiyonlar ve özellikleri MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 7.pdf
8 Determinantlar ve temel özellikleri MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 8.pdf
9 Arasınav
10 Determinant ile alan ve hacim hesapları MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 10.pdf
11 Homojen lineer denklem sistemleri MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 11.pdf
12 Homojen olmayan lineer denklem sistemleri MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 12.pdf
13 Lineer dönüşümlerde karakteristik değer ve karakteristik vektör MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 13.pdf
14 Matrislerde özdeğer, özvektör ve Cayley Hamilton teoremi MAT 104 Lineer Cebir II Ders Notu 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1410026 Matrisleri, matrislerdeki işlemleri ve matris uzaylarını tanır ve özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olur
2 1417460 Matrislerin standart vektör uzayları arasında nasıl bir lineer dönüşüm tanımladığını öğrenir, ayrıca lineer dönüşümlerin de seçilecek bazlara göre bir matrisi ifade ettiğini bilir
3 1426001 Vektör sistemlerinde elemanter operasyonları tanır ve vektörlerin lineer bağımsızlık tespiti, bir matrisin rankını ve tersini bulma gibi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur
4 1432531 Permütasyonlar ve permütasyon grupları kavramlarını öğrenir
5 1410743 Çok lineer fonksiyon kavramını öğrenir ve bu kavramın determinant fonksiyonunun tanımı için temel oluşturduğu hakkında bilgi sahibi olur
6 1477803 Determinant, determinant fonksiyonunun temel özellikleri ve determinant açılımı kavramlarını öğrenir, ayrıca determinant yardımıyla bir matrisin tersinin nasıl alındığı bilir
7 1477826 Lineer denklem sistemlerini öğrenir ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur
8 1477827 Lineer dönüşümler ve matrislerde karakteristik(öz) değer ve karakteristik(öz) vektör kavramları hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 2 2 2
2 5 4 4 2 2 2
3 5 4 4 2 2 2
4 5 4 4 2 2 2
5 5 4 4 2 2 2
6 5 4 4 2 2 2
7 5 4 4 2 2 2
8 5 4 4 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek