Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT203 Analitik Geometri I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Lisans öğrenimi boyunca öğrencinin gereksinim duyacağı, geometriyle ilgili temel bilgilerin verilmesi ve karşılaşacağı problemlerin çözümünde nasıl bir yol izleyeceğinin kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Emin KASAP

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Salim Yüce, Analitik Geometri, Pegem Akademi Yayıncılık, 2017 2. HACISALİHOĞLU, H.H., Analitik Geometri, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, 1998 3. SABUNCUOĞLU A., Analitik Geometri, Nobel Yayınları, Ankara,2009. 4. BALCI,M., Analitik Geometri,Balcı Yayınları,Ankara, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Koordinat Sistemleri, Düzlemde doğru, uzayda doğru, uzayda düzlem, özel düzlemler, izdüşüm

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 5 65
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koordinat Sistemleri mat203_sunump_ders2.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/
mat203_sunump_ders1.pdf
mat203_sunump_ders3.pdf
2 Düzlemde Doğrular mat203_sunump_ders4.pdf
mat203_sunump_ders5.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/
3 Uzayda doğru denklemi mat203_sunump_ders6.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/
4 ,Uzayda iki doğru arasındaki uzaklık mat203_sunump_ders7.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/
5 Bir noktanın bir doğruya izdüşümü mat203_sunump_ders8.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/
6 Doğruların birbirine göre durumunun incelenmesi mat203_sunump_ders9.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/
7 Uzayda düzlem denkleminin elde edilmesi mat203_sunump_ders10.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/
8 Düzlemlerin birbirine durumunun incelenmesi mat203_sunump_ders11.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/
9 Ara Sınav
10 Özel düzlemler mat203_sunump_ders12.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/
11 Doğru ile düzlemlerin birbirine göre durumunun incelenmesi mat203_sunump_ders13.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/
12 Bir doğrunun bir düzlem üzerindeki dik izdüşümü mat203_sunump_ders14.pdf
mat203_sunump_ders15.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/
13 Bir doğrunun verilen bir doğruya paralel kalacak şekilde bir düzlem üzerine izdüşümü mat203_sunump_ders16.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/
14 Bir noktanın bir doğruya ve düzleme göre simetriğinin bulunması. mat203_sunump_ders17.pdf
mat203_sunump_ders18.pdf
http://digimat.omu.edu.tr/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1426630 Düzlemde koordinat sistemleri arasındaki bağıntıları kurar, problemlerini çözer.
2 1427065 Düzlemde doğru kavramını bilir
3 1429720 Uzayda doğru kavramını bilir
4 1436318 Uzayda düzlem kavramını bilir
5 1477517 Özel düzlemleri tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 1 1
2 5 5 4 4 1 1
3 5 5 4 4 1 1
4 5 5 4 4 1 1
5 5 5 4 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek