Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT204 Analitik Geometri II 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca öğrencinin gereksinim duyacağı geometriyle ilgili temel bilgileri vermek ve bu dersin konularının başta geometri dersleri olmak üzere diğer derslerde kullanılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Emin KASAP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Salim Yüce, Analitik Geometri, Pegem Akademi Yayıncılık, 2017 2) Hacısalihoğlu, H. H., 2 ve 3 boyutlu uzaylarda Analitik Geometri, Hacısalihoğlu yayıncılık, Ankara 2005 3) Balcı, M., Analitik Geometri, Balcı Yayınları, Ankara, 2007. 4) Sabuncuoğlu, A., Analitik Geometri, Nobel yayın dağıtım, 2007 5) Kaya R., Analitik Geometri, Seçkin Yayıncılık, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konik ve çeşitleri, koniklerin merkezil hale getirilmesi, koniklerin sınıflandırılması, koniğin elemanları, konik aileleri, uzayda ikinci dereceden yüzeyler, düzlemde öteleme, dönme ve yansıma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 5 65
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konikler ve genel konik denklemi mat204_sunump_ders1.pdf
2 Düzlemde eksenlerin ötelenmesi ve eksenlerin dönmesi mat204_sunump_ders2.pdf
3 Koniklerin standart denklemlerinin elde edilmesi ve grafiğinin çizilmesi mat204_sunump_ders3.pdf
4 Koniklerin sınıflandırılması mat204_sunump_ders4.pdf
5 Koniklerde merkez ve merkezin bulunması mat204_sunump_ders5.pdf
6 Koniklerde çap ve çapın bulunması mat204_sunump_ders6.pdf
7 Koniklerde eksen ve eksenlerin bulunması mat204_sunump_ders7.pdf
8 Koniklerde tepe noktası ve asimptotların bulunması mat204_sunump_ders8.pdf
9 Ara Sınav
10 Koniklerde odak ve doğrultmanların bulunması mat204_sunump_ders9.pdf
mat204_sunump_ders10.pdf
11 Koniklerde teğet, konik aileleri, mat204_sunump_ders11.pdf
mat204_sunump_ders12.pdf
12 Uzayda ikinci dereceden yüzeylerin incelenmesi mat204_sunump_ders13.pdf
mat204_sunump_ders14.pdf
13 Düzlemde öteleme, dönme ve yansıma mat204_sunump_ders15.pdf
mat204_sunump_ders16.pdf
14 Düzlemde öteleme, dönme ve yansıma mat204_sunump_ders17.pdf
mat204_sunump_ders18.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1399449 Konik tanımını ve çeşitlerini bilir.
2 1383176 Koniği merkezil hale getirir ve grafiğini çizer.
3 1379859 Koniklerin sınıflandırılmasını yapar.
4 1383618 Koniklerde çapın ne anlama geldiğini bilir ve çapın nasıl bulunabileceğini bilir.
5 1381385 Koniklerin eksenlerinin nasıl bulunacağını bilir.
6 1477681 Koniklerde köşe(tepe) noktasının ne olduğunu bilir.
7 1477682 Koniğin asimptotunun nasıl bulunacağını bilir.
8 1477683 Koniklerde odak ve doğrultmanın ne anlama geldiğini ve nasıl bulunacağını bilir.
9 1477684 Bir koniğe üzerindeki ve dışındaki bir noktadan çizilen teğetlerin denklemlerinin nasıl bulunacağını bilir.
10 1477685 Merkezil elips ve merkezil hiperbolün denklemlerini elde eder.
11 1477686 Uzayda denklemi verilen ikinci dereceden yüzeyi tanır.
12 1477687 Düzlemde öteleme, dönme ve yansıma denklemlerini bilir, problemlerini çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 3 3
2 5 5 4 4 3 3
3 5 5 4 4 3 3
4 5 5 4 4 3 3
5 5 5 4 4 3 3
6 5 5 4 4 3 3
7 5 5 4 4 3 3
8 5 5 4 4 3 3
9 5 5 4 4 3 3
10 5 5 4 4 3 3
11 5 5 4 4 3 3
12 5 5 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek