Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT204 Analitik Geometri II 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca öğrencinin gereksinim duyacağı geometriyle ilgili temel bilgileri vermek ve bu dersin konularının başta geometri dersleri olmak üzere diğer derslerde kullanılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Emin KASAP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Salim Yüce, Analitik Geometri, Pegem Akademi Yayıncılık, 2017 2) Hacısalihoğlu, H. H., 2 ve 3 boyutlu uzaylarda Analitik Geometri, Hacısalihoğlu yayıncılık, Ankara 2005 3) Balcı, M., Analitik Geometri, Balcı Yayınları, Ankara, 2007. 4) Sabuncuoğlu, A., Analitik Geometri, Nobel yayın dağıtım, 2007 5) Kaya R., Analitik Geometri, Seçkin Yayıncılık, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konik ve çeşitleri, koniklerin merkezil hale getirilmesi, koniklerin sınıflandırılması, koniğin elemanları, konik aileleri, uzayda ikinci dereceden yüzeyler, düzlemde öteleme, dönme ve yansıma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 5 65
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konikler ve genel konik denklemi mat301_sunump_ders1.pdf
mat301_sunump_ders2.pdf
2 Düzlemde eksenlerin ötelenmesi ve eksenlerin dönmesi mat301_sunump_ders3.pdf
3 Koniklerin standart denklemlerinin elde edilmesi ve grafiğinin çizilmesi mat301_sunump_ders4.pdf
4 Koniklerin sınıflandırılması mat301_sunump_ders5.pdf
5 Koniklerde merkez ve merkezin bulunması mat301_sunump_ders6.pdf
6 Koniklerde çap ve çapın bulunması mat301_sunump_ders7.pdf
7 Koniklerde eksen ve eksenlerin bulunması mat301_sunump_ders8.pdf
8 Koniklerde tepe noktası ve asimptotların bulunması mat301_sunump_ders9.pdf
9 Ara Sınav
10 Koniklerde odak ve doğrultmanların bulunması mat301_sunump_ders10.pdf
11 Koniklerde teğet, konik aileleri, mat301_sunump_ders11.pdf
mat301_sunump_ders12.pdf
mat301_sunump_ders13.pdf
12 Uzayda ikinci dereceden yüzeylerin incelenmesi mat301_sunump_ders15.pdf
mat301_sunump_ders16.pdf
13 Düzlemde öteleme, dönme ve yansıma mat301_sunump_ders17.pdf
14 Düzlemde öteleme, dönme ve yansıma mat301_sunump_ders18.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1171300 Konik tanımını ve çeşitlerini bilir.
2 1154146 Koniği merkezil hale getirir ve grafiğini çizer.
3 1150658 Koniklerin sınıflandırılmasını yapar.
4 1154616 Koniklerde çapın ne anlama geldiğini bilir ve çapın nasıl bulunabileceğini bilir.
5 1152264 Koniklerin eksenlerinin nasıl bulunacağını bilir.
6 1255303 Koniklerde köşe(tepe) noktasının ne olduğunu bilir.
7 1255304 Koniğin asimptotunun nasıl bulunacağını bilir.
8 1255305 Koniklerde odak ve doğrultmanın ne anlama geldiğini ve nasıl bulunacağını bilir.
9 1255306 Bir koniğe üzerindeki ve dışındaki bir noktadan çizilen teğetlerin denklemlerinin nasıl bulunacağını bilir.
10 1255307 Merkezil elips ve merkezil hiperbolün denklemlerini elde eder.
11 1255308 Uzayda denklemi verilen ikinci dereceden yüzeyi tanır.
12 1255309 Düzlemde öteleme, dönme ve yansıma denklemlerini bilir, problemlerini çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63630 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 63631 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 63632 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 63633 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 63634 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 69759 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 69760 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 63635 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 3 3
2 5 5 4 4 3 3
3 5 5 4 4 3 3
4 5 5 4 4 3 3
5 5 5 4 4 3 3
6 5 5 4 4 3 3
7 5 5 4 4 3 3
8 5 5 4 4 3 3
9 5 5 4 4 3 3
10 5 5 4 4 3 3
11 5 5 4 4 3 3
12 5 5 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek