Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT208 Mat.Bilişim ve Tek.Kullanımı II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Mathematica yazılımınının temel düzeyde uygulamasını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat Suat ERTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Stephen Wolfram, The Mathematica Book, Fifth Edition, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş verisi hazırlama, çıktı kontrolü, denklem çözümü, türev ve integral hesaplama, karmaşık sayılar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş verisi hazırlama, MAT208_ders notu.pdf
2 Çıktı kontrolü, MAT208_ders notu.pdf
3 Denklem çözümü, MAT208_ders notu.pdf
4 Türev hesaplama MAT208_ders notu.pdf
5 İntegral hesaplama MAT208_ders notu.pdf
6 Karmaşık sayılar MAT208_ders notu.pdf
7 Uzun ifadeleri kısa bir şekilde gösterme MAT208_ders notu.pdf
8 Fonksiyon tanımlama MAT208_ders notu.pdf
9 Ara sınav MAT208_ders notu.pdf
10 Aritmetik işlemler MAT208_ders notu.pdf
11 Eşitsizlikler MAT208_ders notu.pdf
12 Trigonometrik ifadeler MAT208_ders notu.pdf
13 Kuvvet Serileri MAT208_ders notu.pdf
14 Üstel ifadeler MAT208_ders notu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1396344 Giriş verisi hazırlar
2 1477937 Çıktı kontrolü yapar
3 1477938 Denklem çözümü yapar
4 1477939 Türev ve integral hesaplar
5 1477940 Karmaşık sayıları tanır ve onlarla işlem yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 2 5 1 1 3
2 3 3 1 2 5 1 1 3
3 3 3 1 2 5 1 1 3
4 3 3 1 2 5 1 1 3
5 3 3 1 2 5 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek