Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT331 Matematik Tarihi 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Matematik Tarihi dersi, M.Ö 3000’li yıllardan başlayarak, matematiğin ortaya çıkışını ve zaman içinde gelişiminin anlatılması amacını taşımaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asistant Professor Zühal ÜNAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ders notları ve slaytlar [2] Matematik Tarihi üzerine yazılmış [3] Matematik Tarihi üzerine yazılmış makaleler [4]Matematik Tarihi üzerine yazılmış mizahi kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eski çağlardan günümüze kadar matematiğin gelişimi; aritmetiğin gelişimi; işlemler, geometrinin gelişimi(alanlar, katılar, analitik geometri, modern geometri, geometri araçları); cebirin gelişimi (sayılar, denklemler); analizin gelişimi ( kümeler, binom teoremi, logaritma, integral)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, Dersin Tanıtılması, Matematik Tarihi ile ilgili kavramların tartışılması
2 Tarih Öncesinde Matematik, Çin Matematiği
3 Çin Matematiğine dair uygulamalar, Mısır ve Mezopotamya Matematiğine giriş
4 Mısır ve Mezopotamya Matematiği
5 Mısır ve Mezopotamya Matematiğine dair uygulamalar -I
6 Mısır ve Mezopotamya Matematiğine dair uygulamalar -II , Eski Yunan Matematiğine giriş
7 Yunan Matematiği, Yunan Matematiğine dair uygulamalar
8 İslamiyet’in ortaya çıkışı ve İslam Döneminde Matematik
9 Ara sınav
10 Hint-Arap Matematiğine giriş
11 Hint –Arap Matematiğine dair uygulamalar
12 Matematiğin Avrupa’ya geçişi, Klasik Avrupa Matematiği
13 Klasik Avrupa Matematiğine dair uygulamalar
14 Çağdaş Avrupa Matematiği ve Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487084 Tarih öncesinde matematiğin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1487085 Çin matematiğine dair uygulamaları bilir.
3 1487086 Mısır, Mezopotamya ve Yunan Matematiği ve uygulamalarını bilir.
4 1487087 İslamiye döneminde Matematiğin gelişimini bilir.
5 1487088 Hint –Arap Matematiği hakkında bilgi sahibi olur.
6 1487089 Çağdaş Avrupa Matematiği hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 1 1 4 4
2 4 4 3 5 1 1 4 4
3 4 4 3 5 1 1 4 4
4 4 4 3 5 1 1 4 4
5 4 4 3 5 1 1 4 4
6 4 4 3 5 1 1 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek