Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT333 Geometri 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Dersin amacı Euclides tarafından M.Ö.300 civarında yazılmış olan ve on üç ciltten oluşan Elements isimli eseri incelemektir. Eserin aksiyomatik bir yapı üzerine kurulması, dedüktüf çıkarım yöntemi ile ispatların yer aldığı ilk yazılı eser oluşu ve M.S.500’lü yıllardan günümüze kadar ortaya konan matematik bilginin temel dayanağı olması bakımından önem arz etmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ders notları [2] Byrne, O., The Elementes of Euclid. The university of British Columbia mathematics Department. (1847) [3] Forder H.G., The Foundations of Euclidean Geometry, New York, (1958) [4] Hacısalihoğlu H.H., Kaya R.vd 1996 Liseler için Geometri 1,2,3 MEB

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geometrinin tanımı, kavram, tanım, tanımsız terim, aksiyom, postulat ve teorem tanımlarının açıklanması. Geometride temel kavramlar, nokta doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler. Açı tanımı, çeşitleri ve eşlik aksiyomları. Üçgen kavramının tanımı, üçgenin yardımcı elemanları, üçgen çeşitleri, üçgende eşlik ve benzerlik teoremleri. Dörtgenler ve dörtgen çeşitleri. Yamuk , eşkenar dörtgen, kare, dikdörtgen, paralel kenar , deltoid gibi geometrik kavramlara ait teoremler ve ispatları. Çember ve daire tanımı, çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teoremlerin ispatları. Uzayda düzlem ve doğruların birbirine göre konumları. Sinüs ve kosinüs kuralları, Heron's formülü, Trigonometrik seva teoremi Pascal teoremi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
12 Takım/Grup Çalışması 1 2 2
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Euclides geometrisine ait temel kavram ve tanımlar
2 Geometrinin temel prensipleri
3 Nokta, doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler
4 Açı kavramı, çeşitleri ve eşlik aksiyomları
5 Üçgen tanımı, yardımcı elemanları, üçgen çeşitleri, eşlik aksiyomları ve teoremleri
6 Üçgenlerde benzerlik, benzerlik ile ilgili aksiyom ve teoremler
7 Dörtgenler ve çeşitleri, Yamuk, eşkenar dörtgen,
8 Dikdörtgen, kare , paralelkenar ve deltoid gibi geometrik kavramlara ait teorem ve ispatları
9 Ara sınav
10 Çember ve çemberle ilgili kavramlar,
11 Çember ve doğruların birbirine göre konumları
12 Çemberde yay ve teğet parçaları uzunluğu hesabı,
13 Çemberde kuvvet ve ilgili teoremler
14 Sinüs ve kosinüs kuralları, Heron's formülü, Trigonometrik seva teoremi Pascal teoremi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487099 Geometrik düşünme becerisi gelişir.
2 1487100 Dedüktif çıkarım yöntemi ile ispat yapabilme becerisi kazanır.
3 1487101 Matematiğin cebir, sayılar teorisi, analiz gibi diğer alanlarıyla bağ kurar.
4 1487102 Usavurma ve yargılama becerisi gelişir.
5 1487103 Fiziksel ortamları yorumlama ve betimlemede katkı sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 1 1 3 3
2 5 4 4 5 1 1 3 3
3 5 4 4 5 1 1 3 3
4 5 4 4 5 1 1 3 3
5 5 4 4 5 1 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek