Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT323 İleri Lineer Cebir 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Birinci sınıfta verilen Lineer Cebir dersi konularının devamı olan konuların ve teoremlerin incelenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Emin KASAP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. H. Hilmi HACISALİHOĞLU, Lineer Cebir, Ankara Üni. Yayınları,1998, 2. Lineer Cebir(David Poole), 3. Schaum serisi lineer cebir(Seymour Lipschutz), 4. Lineer cebir ve uygulamaları(David C. Lay)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lineer cebir ile ilgili temel kavramları, dual vektör uzayları, iç çarpım uzayları, direkt toplam uzayı, bölüm uzayı, bilineer fonksiyonların vektör uzayı ve kuadratik form, kompleks kuadratik form, kuadratik yüzeylerin sınıflandırılması, Hermit dönüşümleri, Simetrik dönüşümler, Ortogonal dönüşümler, Normal dönüşümler ve matrisleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lineer cebir ile ilgili temel kavramları
2 Dual vektör uzayları
3 İç çarpım uzayları
4 Direkt toplam uzayı
5 Bölüm uzayı
6 Bilineer fonksiyonların vektör uzayı ve kuadratik form
7 Kompleks kuadratik form
8 Kuadratik yüzeylerin sınıflandırılması
9 Ara Sınav
10 Hermit dönüşümleri
11 Simetrik dönüşümler
12 Ortogonal dönüşümler
13 Normal dönüşümler ve matrisleri
14 Genel problem çözümü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1424706 Dual vektör uzayları, Direkt toplam uzayı ve bölüm uzayı kavramlarını bilir. Problemlerini çözer.
2 1428428 Bilineer fonksiyonların vektör uzayı ve kuadratik formları bilir
3 1430992 Kompleks kuadratik formları tanır
4 1431197 Kuadratik yüzeyleri sınıflandırır.
5 1431604 Hermit, simetrik, ortogonal ve normal dönüşümleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 1 1 4 3
2 5 4 3 5 1 1 4 3
3 5 4 3 5 1 1 4 3
4 5 4 3 5 1 1 4 3
5 5 4 3 5 1 1 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek