Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT334 Matematik ve Origami 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Matematik ve origami dersinin amacı, matematiksel kavramların origami ile modellenerek somutlaştırılması, geometrik, cebirsel ve fonksiyonel kavramlar arasında kurulan bağ sonucu matematiksel bir kavram üzerinde çok yönlü düşünebilme becerisi geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Emin KASAP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ders notları ve slaytlar [2] 3-D Geometric Origami, R.Gurkewitz and B.Arnstein [3] Modular Origami Polyhedra, L.Simon, B.Arnstein, R.Gurkewitz [4] Project Origami, T.Hull [5] Unit Origami, Multidimensional Transformations Tomoka Fuse, Japan Publications,1990 [6] How to fold it, The Mathematics of Linkages Origami End Polyhedra , Joseph O’rourke, Cambridge

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Origaminin tanımı ve tarihçesi, origami sembolleri ve uygulamalar, Huzita aksiyomları ve uygulamalar, düzlemsel geometrik şekillerin origami ile modellenmesi, Eflatun, Archimedes, Kepler ve Miscellaneous katı’larının origami ile modellenmesi, tor yüzeyinin origami ile modellenmesi, Koniklerin origami ile modellenmesi, kübik eğrilerin origami ile modellenmesi, origami ve denklem çözümlemeleri, Kuadratikler ve origami, rasyonel kesirlerin origami ile modellenmesi, Fujimoto katlaması, Noma metodu, Haga katlaması, irrasyonel özelliklerin origami ile modellemesi. Kağıt katlayarak fraktal model oluşturma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, Dersin Tanıtılması, Origaminin tarihçesinin sunulması
2 Origami sembollerinin tanımı ve uygulamalar
3 Huzita aksiyomları ve uygulamala
4 Düzlemsel geometrik şekillerin origami ile modellenmesi
5 Eflatun’un katıları ve origami ile modellemesi
6 Archimedes’in katıları ve origami ile modellemesi
7 Kepler’in katıları ve origami ile modellemesi
8 Miscellaneous katıları ve origami ile modellemesi
9 Ara sınav
10 Tor yüzeyleri ve origami ile modellemesi
11 Origami ile koniklerin modellenmesi, Origami ile kübik eğrilerin modellenmesi
12 Origami ve Kuadratikler , Origami ve denklem çözümlemeleri
13 Rasyonel kesirler, Fujimoto katlaması, Noma metodu
14 Haga katlaması, irrasyonel özellikler, Kağıt katlayarak fraktal model oluşturma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487330 Geometrik kavramları modelleyebilme becerisi kazanır.
2 1487331 Cebirsel ve fonksiyonel ifadeleri geometrik modelleme becerisi kazanır.
3 1487332 Analitik düşünme becerisi geliştirir.
4 1487333 Matematiksel kavramları günlük yaşama transfer edebilme becerisi kazanır.
5 1487334 Matematiksel problem üretme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 2 3 3
2 5 4 4 4 2 3 3
3 5 4 4 5 2 3 3
4 5 4 4 5 2 3 3
5 5 4 4 5 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek