Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT324 Matrisler Teorisi 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Matris cebiri ile ilgili kavramların tanıtılması, matrislere ait işlemleri yapabilme kabiliyeti ve bilgisini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Fatma GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Lineer Cebir, Nuri Kuruoğlu-Fethi Çallıalp, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, 1990 [2] Lineer Cebir I, Hacısalihoğlu, H.H. , Bilim Yayınları, Ankara, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Matris kavramı, matriş işlemleri, matris uzayları, özel matrisler, LU ayrışımı, matrisler için elemanter işlemler, elemanter matrisler, lineer denklem sistemlerinin elemanter işlemler yardımıyla çözümü, determinant ve özellikleri, karakteristik değer ve karakteristik vektör, köşegenleştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matris kavramı ve matris işlemleri
2 Matris işlemlerinin sağladığı özellikler
3 Matris uzayları
4 Bazı özel matrisler
5 Matrislerde LU ayrışımı
6 Matrisler için elemanter işlemler
7 Elemanter matrisler ve özellikleri
8 Elemanter işlemlerin uygulamaları
9 Ara Sınav
10 Lineer denklem sistemleri ve elemanter işlemler
11 Bir matrisin determinantı ve özellikleri
12 Determinant yardımı ile lineer denklem sistemlerinin çözümü
13 Karakteristik değer ve karakteristik vektörler
14 Köşegenleştirme ve benzer matrisler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1180713 Matris kavramını bilir işlemlerini yapar.
2 1195395 Özel matrisleri tanır, problemlerini çözer.
3 1177372 Matrislerde LU ayrışımını uygular.
4 1183390 Elemanter işlemler yardımıyla satırca indirgenmiş eşelon matris elde eder.
5 1255311 Elemanter işlemler yardımıyla matrisin tersini ve rankını bulur, baz ve boyut tespiti yapar ve lineer denklem sistemlerini çözer.
6 1255312 Bir kare matrisin determinantını hesaplar, özelliklerini bilir.
7 1255313 Bir lineer dönüşümün (veya ona karşılık gelen matrisin) karakteristik değer ve karakteristik vektörlerini bulur.
8 1255314 Verilen bir matrisin bir köşegen matrise denk olup olmadığını tespit eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63630 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 63631 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 63632 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 63633 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 63634 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 69759 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 69760 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 63635 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 4 3
2 5 4 3 5 4 3
3 5 4 3 5 4 3
4 5 4 3 5 4 3
5 5 4 3 5 4 3
6 5 4 3 5 4 3
7 5 4 3 5 4 3
8 5 4 3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek