Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT324 Matrisler Teorisi 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Matris cebiri ile ilgili kavramların tanıtılması, matrislere ait işlemleri yapabilme kabiliyeti ve bilgisini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Fatma GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Lineer Cebir, Nuri Kuruoğlu-Fethi Çallıalp, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, 1990 [2] Lineer Cebir I, Hacısalihoğlu, H.H. , Bilim Yayınları, Ankara, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Matris kavramı, matriş işlemleri, matris uzayları, özel matrisler, LU ayrışımı, matrisler için elemanter işlemler, elemanter matrisler, lineer denklem sistemlerinin elemanter işlemler yardımıyla çözümü, determinant ve özellikleri, karakteristik değer ve karakteristik vektör, köşegenleştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matris kavramı ve matris işlemleri MAT 324 PDF 1.pdf
2 Matris işlemlerinin sağladığı özellikler MAT 324 PDF 2.pdf
3 Matris uzayları MAT 324 PDF 3.pdf
4 Bazı özel matrisler MAT 324 PDF 4.pdf
5 Matrislerde LU ayrışımı MAT 324 PDF 5.pdf
6 Matrisler için elemanter işlemler MAT 324 PDF 6.pdf
7 Elemanter matrisler ve özellikleri MAT 324 PDF 7.pdf
8 Elemanter işlemlerin uygulamaları MAT 324 PDF 8.pdf
9 Ara Sınav
10 Lineer denklem sistemleri ve elemanter işlemler MAT 324 PDF 10.pdf
11 Bir matrisin determinantı ve özellikleri MAT 324 PDF 11.pdf
12 Determinant yardımı ile lineer denklem sistemlerinin çözümü MAT 324 PDF 12.pdf
13 Karakteristik değer ve karakteristik vektörler MAT 324 PDF 13.pdf
14 Köşegenleştirme ve benzer matrisler MAT 324 PDF 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1408324 Matris kavramını bilir işlemlerini yapar.
2 1422163 Özel matrisleri tanır, problemlerini çözer.
3 1405171 Matrislerde LU ayrışımını uygular.
4 1410839 Elemanter işlemler yardımıyla satırca indirgenmiş eşelon matris elde eder.
5 1477689 Elemanter işlemler yardımıyla matrisin tersini ve rankını bulur, baz ve boyut tespiti yapar ve lineer denklem sistemlerini çözer.
6 1477690 Bir kare matrisin determinantını hesaplar, özelliklerini bilir.
7 1477691 Bir lineer dönüşümün (veya ona karşılık gelen matrisin) karakteristik değer ve karakteristik vektörlerini bulur.
8 1477692 Verilen bir matrisin bir köşegen matrise denk olup olmadığını tespit eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 4 3
2 5 4 3 5 4 3
3 5 4 3 5 4 3
4 5 4 3 5 4 3
5 5 4 3 5 4 3
6 5 4 3 5 4 3
7 5 4 3 5 4 3
8 5 4 3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek