Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT463 Değişmeli Cebir 927003 4 7 8

Dersin Amacı

Tam sayılarda bölünebilme özelliklerini öğreterek, soyut matematikte öğretilen yapıları kullanabilir hale getirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Abdullah DERTLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F. Çallıalp, Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Samsun, 1986. Yücesan ,R., Meraklısına matematik, Zambak Yayınları, İstanbul, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bölünebilme, ebob, ekok, Modüler aritmetik, Kongürans denklemler, Euler ve Wilson Teoremleri, Kudratik rezüdüler, Sürekli kesirler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bölünebilme
2 Ebob, ekok
3 E.A.nın, D.D.uygulaması
4 Euler teoreminin uygulaması
5 Wilson teoreminin uygulaması
6 Modüler aritmetik
7 Kongürans denklemler
8 Çin kalan teoremi
9 Ara Sınav
10 Kudratik rezüdüler
11 Polinom kongüranslar
12 Sürekli kesirler
13 İndirgeme dizileri, Kuadratik irrasyoneller
14 Problem çözümü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487901 Diophante denklemlerin çözümü ile sürekli kesirler arasındaki ilişkiyi kullanabilir duruma gelir.
2 1487902 Soyut düşünme yeteneği kazanır
3 1487903 İspat yapabilme becerisi kazanır
4 1487904 Euler ve Wilson Teoremlerinin uygulamasını yapar.
5 1487905 Çin Kalan Teoremi'ni bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5 1 1 2 4
2 5 5 3 5 1 1 2 4
3 5 5 3 5 1 1 2 4
4 5 5 3 5 1 1 2 4
5 5 5 3 5 1 1 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek