Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT471 Nümerik Analiz 927003 4 7 8

Dersin Amacı

Analitik olarak çözülemeyen problemlerin sayısal olarak çözülebilirliğini kavramak ve çözüm yöntemleri geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nihat Altınışık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Prof. Dr. Ömer Akın, Nümerik Analiz, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1998 2. Prof. Dr. Gabil Amirali, Nümerik Analiz, Pegem Yayıncılık 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri; Başlangıç Değer Problemi, Euler Metodu, Runge Kutta Metodu, Yamuk Metodu, Nümerik Kararlılık, Hata Analizi, Kararlılık Teorisi, İki noktalı sınır değer probleminin çözümü, Sonlu elemanlar metodu, yarı spektral metotlar, trigonometrik fonksiyonlarla yaklaşım, sürekli, discrete ve fast fourier açılımları ve hata analizleri, Ortagonal polinomlarla yaklaşım, Ortagonal polinomların genelleştirilmesi, özellikleri, klasik ortagonal polinomlar, Gauss kuadratür kuralı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri, Başlangıç Değer Problemi: Euler Metodu,
2 Runge Kutta Metodu,
3 Yamuk Metodu,
4 Nümerik Kararlılık,
5 Hata Analizi, Kararlılık Teorisi
6 İki noktalı sınır değer probleminin çözümü, Sonlu elemanlar metodu,
7 Yarı spektral metotlar,
8 Trigonometrik fonksiyonlarla yaklaşım,
9 Ara Sınav
10 Sürekli, discrete ve fast fourier açılımları ve hata analizleri,
11 Ortagonal polinomlarla yaklaşım,
12 Ortagonal polinomların genelleştirilmesi, özellikleri,
13 Klasik ortagonal polinomlar,
14 Gauss kuadratür kuralı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487930 Uygun nümerik metodlarla diferansiyel denklemlerin nümerik çözümlerini yapar.
2 1487931 Nümerik metodların kararlılık durumlarının irdeler.
3 1487932 Değişik yöntemlerle integral hesaplar, alan hesabı yapar
4 1487933 Denklemin çözüm fonksiyonuna trigonometrik fonksiyonlarla yaklaşır
5 1487934 Denklemin çözüm fonksiyonuna polinomlar yardımıyla yaklaşır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 2 2 3 1
2 5 5 4 5 2 2 3 1
3 5 5 4 5 2 2 3 1
4 5 5 4 5 2 2 3 1
5 5 5 4 5 2 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek