Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT475 Hareket Geometrisi I 927003 4 7 8

Dersin Amacı

Yüksek lisans ve Doktora öğrenimi boyunca öğrencinin gereksinim duyacağı, düzlemsel, uzaysal kinematik ile ilgili temel bilgilerin verilmesi ve bu alanda karşılaşacağı problemlerin çözüm yollarının kavratılmasıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ayhan TUTAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. H. Hilmi HACISALİHOĞLU, Hareket Geometrisi ve Kuaterniyonlar Teorisi, Gazi Kitabevi, 1983

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Afin uzay, Öklid uzayı, 1-parametreli düzlemsel hareketler, Euler Savary formülü, 1-parametreli kapalı düzlemsel hareket, Holditch teoremi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Afin uzay, afin çatı, afin koordinat sistemi
2 Öklid uzayı, Öklid çatısı, Öklid koordinat sistemi
3 Afin dönüşümler, izometri, hareket, 1-parametreli düzlemsel hareketler
4 Türev denklemleri, hızlar ve hızların terkibi
5 Dönme polü, pol eğrileri, düzlemsel hareket örnekleri
6 İvmeler ve ivmelerin terkibi, hareketli koordinat sistemi
7 Birbirine göre hareket eden birçok düzlemler
8 Kanonik izafe sistemi, yörünge eğrisinin eğriliği
9 Ara Sınav
10 Euler Savary formülü, düzlemsel hareketin kompleks ifadesi,
11 Yüksek mertebeden ivmeler
12 1-parametreli kapalı düzlemsel hareket
13 Kapalı yörünge eğrisinin alanı (Steiner formülü),
14 Holditch teoremi ve genelleştirilmeleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487957 Afin uzay, afin çatı, afin koordinat sistemi, Öklid Uzay, Öklid Çatısı ve Öklid Koordinat sistemi kavramlarını bilir.
2 1487958 1-parametreli düzlemsel hareketi ve 1-parametreli kapalı düzlemsel hareketi açıklar, örnekler verir
3 1487959 1-parametreli düzlemsel hareketler için türev denklemlerini oluşturur
4 1487960 Çizgiler uzayında hareketlerle ilgili temel özellikleri açıklar.
5 1487961 Holditch ve Steiner teoremlerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5 1 1 2 3
2 5 5 3 5 1 1 2 3
3 5 5 3 5 1 1 2 3
4 5 5 3 5 1 1 2 3
5 5 5 3 5 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek