Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT481 İstatistiğe Giriş 927003 4 7 8

Dersin Amacı

İstatistik bilimine ait kavram bilgisi oluşturmak, dersi alan öğrencilerin İstatistik yöntemlerin altında yatan temel felsefi düşünceleri algılayabilmelerini sağlayarak istatistiksel düşünce gücünü ortaya çıkarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Talat ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İstatistik, Alptekin Esin,Hamza Gamgam, Müslim Ekni, Gazi Kitabevi, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, Verilerin kullanıma sunulması, Merkezsel eğilim ölçüleri , Normal Dağılım, Örnekleme, Tahmin ,Hipotez testleri, Ki-kare Testleri, İlişki katsayıları, Varyans analizi, Regresyon Analizi, Endeksler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar H1.pdf
2 Temel kavramlar H2.pdf
3 Verilerin kullanıma sunulması H3.pdf
4 Merkezİ eğilim ölçüleri H4.pdf
5 Normal Dağılım H5.pdf
6 Normal Dağılım H6.pdf
7 Örnekleme Tahmin , H7.pdf
8 Hipotez testleri H8.pdf
9 Arasınav
10 Ki-kare Testleri H10.pdf
11 İlişki katsayıları, H11.pdf
12 Varyans analizi, H12.pdf
13 Regresyon Analiz. H13.pdf
14 Endeksler H14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488002 Temel İstatistik kavramlarını öğrenir.
2 1488003 Merkezi eğilim ve değişim ölçüleri, normal dağılım hakkında bilgi sahibi olur.
3 1488004 Örnekleme, hipotez testleri, varyans analizi hakkında temel bilgi sahibi olur.
4 1488005 İlişki katsayıları, basit doğrusal regresyon, endeksler hakkında bilgi sahibi olur
5 1488006 İstatistiğin güncel hayat uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 2 1 3 4
2 3 4 5 5 2 1 3 4
3 3 4 5 5 2 1 3 4
4 3 4 5 5 2 1 3 4
5 3 4 5 5 2 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek