Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKD002 Girişimcilik 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencilere girişimcilikle ilgili kavram ve prensipleri öğretmek, kendi başlarına girişimsel risk üstlenmeleri, girişimciliğe özendirilmeleri ile büyük ve küçük şirketler arasındaki farklılıkların önemini kavramalarını amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ömer ANDAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Chris FREEMAN - Luc SOETE, Yenilik İktisadı, Çeviren: Ergun TÜRKCAN, Tübitak Yayınları, Akademik Dizi 2, Ankara, 2003. Rıfat İRAZ, Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve KOBİ’ler, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005. Ramazan YILDIRIM, Yaratıcılık ve Yenilik, Sistem Yayıncılık, 4. Baskı, 2003. H. Kürşat GÜLEŞ - Hasan BÜLBÜL, Yenilikçilik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004. Ufuk DURNA, Yenilik Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2002. Hacer ANSAL, “Geçmiş ve Gelecekte Ekonomik Gelişmede Teknolojinin Rolü”, Teknoloji, TMMOB, Ankara 2004. Ergun TÜRKCAN, Teknolojinin Ekonomi Politiği, Ankara Üniversitesi İTİA Yayını, No:151, Ankara, 1981. Tuncer BULUTAY, Teknoloji ve İstihdam, DİE Yayını, Yayın No: 2101, Ankara, 1996. Hasan GÜRAK, Emek, Teknolojik Yenilik ve Büyüme, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders girişimciliğin tanımı ve önemi, girişimcilerin özelliklerini, girişimciliği teşvik eden ekonomik ve sosyal faktörleri, Kadın girişimcileri, Yeni Girişimcilik alanları, İnkübatörler, Bilgi teknolojileri ve girişimcilik, KOBİ’lerin genel karakteristiklerini, küçük İşletmeleri bekleyen fırsatlar ve operasyonel sorunlar, KOBİ’lerdeki ilişkilerin doğası ve ekonomiye katkıları, aile sahipli küçük işletmelerin karakteristikleri ve aile sahipli firmalara özgü sorunlar, kurumsallaşma, fizibilite etüdü, yasal konular, bir iş planının hazırlanması, fon kaynakları ve bilgi ekonomisini kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 1 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik ve kavramları
2 Girişimciliğin özellikleri
3 İş fikri geliştirme
4 Yaratıcılık egzersizleri
5 İş planlama ve kavrama
6 İş planlama öğeleri (pazar araştırması,pazarlama planı,üretim planı)
7 İş planlama öğeleri (yönetim planı, finansal plan)
8 İş planı öğelerinin pekiştirilmesi
9 Girişimci Başarı Hikayeleri
10 İş planının yazılması
11 İş planlarının sunulmasında dikkat edilecek hususlar
12 İş planının sunulması
13 Grup çalışması
14 Grup çalışması ve sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562356 Girişimciliğin temel fonksiyonlarını açıklayabilme
2 1562357 Girişimciliği etkileyen faktörleri sınıflandırabilme
3 1562358 Girişimcilik ilke ve koşullarını açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 4 5 1 1 5 1
2 1 3 4 5 1 1 5 1
3 1 3 4 5 1 1 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek