Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT498 Projektif Geometri 927003 4 8 6

Dersin Amacı

Öklid dışı geometrileri ve bunlardan biri olan projektif geometriyi tanıtmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ayhan TUTAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Rüstem KAYA, Projektif Geometri, Üçüncü Baskı, Osmangazi Üniversitesi, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öklid geometrisi ve diğer geometriler, Afin düzlemler, Projektif düzlemler, Afin ve projektif düzlemler arası ilişkiler, Hiperbolik düzlem, Dezargsel düzlemler, Pappussel düzlemler, Bölümlü Halkalar üzerinde projektif düzlemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öklid geometrisi ve diğer geometriler PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf
2 Çeşitli geometrik yapılar PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf
3 Afin düzlemler. Afin düzlemlerle ilgili teoremler ve örnekler PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf
4 Projektif düzlemler ve projektif düzlemlerle ilgili teoremler ve örnekler PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf
5 Afin ve projektif düzlemler arası ilişkiler ve alt düzlemler PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf
6 Diğer geometrik yapılar, Hiperbolik düzlem PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf
7 Kısıtlı konfigurasyon, Deney planlaması,blok dizayn PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf
8 Dezargsel düzlemler PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf
9 Ara Sınav
10 Dezargsel Düzlemlerle ilgili, teoremler ve alıştırmalar PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf
11 Pappussel düzlemler, Pappussel Düzlemlerin teorem ve alıştırmaları PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf
12 Bölümlü Halkalar üzerinde projektif düzlemler PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf
13 Bölümlü halkalar üzerinde projektif düzlemler alıştırmaları PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf
14 Genel tekrar PROJEKTİF GEOMETRİ Ders Notlarım(15.01.2020).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487032 Öklid dışı geometrileri inceler
2 1487033 Afin düzlemi tanımlar, afin düzlemlerle ilgili teoremleri kullanır ve örnekler
3 1487034 Projektif düzlemi tanımlar, projektif düzlemlerle ilgili teoremleri kullanır ve örnekler
4 1487035 Aksiyomatik ya da cebirsel yolla özellikle sonlu projektif geometriyi örnekler ve yorumlar
5 1487036 Değişik koordinat sistemlerini ve farklı geometrik yapıları inceler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 5 1 1 2 3
2 4 5 3 5 1 1 2 3
3 4 5 3 5 1 1 2 3
4 4 5 3 5 1 1 2 3
5 4 5 3 5 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek