Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT464 Alt Manifoldların Geometrisi II 927003 4 8 8

Dersin Amacı

Alt manifoldlar ile ilgili kavramları tanıtmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ayhan SARIOĞLUGİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

CHEN, B. Y., Geometry of Submanifolds, Marcell Dekker, New York,1973. CHEN, B. Y., Total mean curvature and Submanifold of Finite TypeWorl Scientific,Singapore,1983. WARNER, F. W.,Foundations Differentiable Manifolds and Lie Groups, Springer-Verlag, New York,1983. HACISALİHOĞLU, H.H., Diferensiyel geometri, A.Ü. Fen Fakültesi,Ankara,1994. LUMİSTE, U, Semiparallel Submanifolds in Space forms,Springer-Verlag, New York,2009. Xin, Y., Minimal Submanifolds and Related Topics, World Scientific, Singapore, 2003. SPIVAK, M., A comprehensive introduction to differential geometry, Vol:I,II,III,IV,IV, Publish or Perish inc.,1970.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öklid uzayında minimal altmanifoldlar, altmanifoldların minimal altmanifoldları, paralel ortalama eğrilikli altmanifoldlar, flat normal konneksiyon ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 40 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öklid uzayında minimal altmanifoldlar
2 Öklid uzayında minimal altmanifoldlar
3 Öklid uzayında minimal altmanifoldlar
4 Altmanifoldların minimal altmanifoldları
5 Altmanifoldların minimal altmanifoldları
6 Altmanifoldların minimal altmanifoldları
7 Paralel ortalama eğrilikli altmanifoldlar
8 Paralel ortalama eğrilikli altmanifoldlar
9 Ara Sınav
10 Paralel ortalama eğrilikli altmanifoldlar
11 Flat normal konneksiyon
12 Flat normal konneksiyon
13 Flat normal konneksiyon uygulamaları
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487412 Minimal altmanifold kavramını bilir.
2 1487413 Bir altmanifoldun minimal altmanifoldunu tanımlar.
3 1487414 Paralel ortalama eğrilikli altmanifoldları tanımlar
4 1487415 Flat normal konneksiyonu bilir, özelliklerini ispatlar
5 1487416 Flat normal konneksiyonu uygulamalarını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 5 1 1 2 3
2 4 5 3 5 1 1 2 3
3 4 5 3 5 1 1 2 3
4 3 5 3 4 1 1 2 3
5 4 5 3 5 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek