Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT472 İleri Analiz II 927003 4 8 8

Dersin Amacı

Eğrisel integral ve has olmayan integralleri öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Birsen Sağır DUYAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Gürkanlı, A.T.- Sandıkçı, A., İleri Analiz, Nobel Yayıncılık, 2012 2.Shirali, S. – Vasudeva, H. L., Multivariable Analysis, Springer-Verlag london Limited, 2011. 3.Brand, L., Advanced Calculus, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1955.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Düzlemde eğrisel integral, Vektörlerin eğrisel integrali, Green teoremi, Uzayda eğrisel integral, Yüzey integralleri, Iraksama teoremi, Stoke teoremi, Has olmayan integraller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Düzlemde eğrisel integral, Yay uzunluğu kullanarak integral, Eğrisel integralin özellikleri,
2 Vektörlerin eğrisel integrali, Green teoremi,
3 Basit bağlantılı tanım bölgesinde eğriden bağımsız eğrisel integral, Sonuçların katlı bağlantılı tanım bölgelerine genişletilmesi,
4 Uzayda eğrisel integral, uzayda yüzeyler
5 Yüzey integralleri, Iraksama teoremi,
6 Problem çözümü
7 Stoke teoremi, eğriden bağımsız eğrisel integraller,
8 I. tip Has olmayan integraller
9 Ara Sınav
10 II. tip Has olmayan integraller
11 III. tip Has olmayan integraller
12 IV. tip Has olmayan integraller
13 Problem çözümü
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1265734 Bir fonksiyonun bir eğri boyunca integralinin nasıl alınacağı öğrenir.
2 1265735 Eğrisel integrali ve yüzey alanı integralini uygulamalarıyla bilir ve kullanır.
3 1265736 Green Teoremini bilir ve uygular.
4 1265737 Stoke Teoremini bilir ve uygular.
5 1265738 Has olmayan integral kavramını algılar
6 1265739 Has olmayan integrallerin yakınsaklığını inceler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63630 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 63631 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 63632 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 63633 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 63634 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 69759 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 69760 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 63635 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 3 2
2 4 5 4 5 3 2
3 4 5 4 5 3 2
4 4 5 4 5 3 2
5 4 5 4 5 3 2
6 4 5 4 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek