Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT476 Fourier Analizi 927003 4 8 8

Dersin Amacı

Temel bilimlerde, Uygulamalı matematikte ve Mühendislik bilimlerinde Adi ve Kısmi Türevli Diferansiyel denklemlerde karşılaşılan problemlerin çözümüne yardımcı olması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Associate Professor İlker ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Altın,A., Fourier Analizi, Gazi Kitabevi, 2011. [2] Titchmars, E., Introduction to The Teory of Fourier Integrals, Chelsea Publ., 1986. [3] Bayramoğlu, M., İntegral Dönüşümleri Ders Notları, Y.T.Ü., 1997 [4] Churchill,R.W., Brown, J.W., Fourier series and Boundary Value Problems NY, 1960

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fourier Serileri, Fourier İntegrallleri, Fourier İntegralllerinin Uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fourier Serileri, Ortogonal fonksiyonlar
2 Fourier Sinus ve Kosinus Serileri
3 Sonlu Fourier Serisi ile Yaklaşım
4 Kompleks Fourier Serisi
5 Fourier İntegrali ve Trigonometrik Form,Fourier Teoremi
6 Fourier Dönüşümü
7 Bağıntılar
8 Fourier Sinus ve Kosinus Dönüşümleri
9 Ara Sınav
10 Fourier Dönüşümünün Özelikleri, Konvülusyon Teoremleri, Zaman Konvulüsyonu, Frekans Konvulüsyonu
11 Parseval Teoremi
12 Bazı Özel Fonksiyonların Fourier Dönüşümleri
13 Sınır Değer Problemlerinin Fourier Dönüşümü ile Çözümleri
14 Fourier İntegralllerinin Uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1265804 Fourier serilerini tanır, Fourier integrallerini öğrenir.
2 1265805 Fourier dönüşümünü tanımlar.
3 1265806 Fourier dönüşüm özellikleri açıklar
4 1265807 Parseval özelliğini uygular, Sınır değer problemlerini fourier dönüşümü ile çözer ve Kısmi türevli denklemlere bu dönüşümü uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63630 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 63631 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 63632 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 63633 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 63634 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 69759 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 69760 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 63635 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5 2 2
2 5 5 3 5 2 2
3 5 5 3 5 2 2
4 5 5 3 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek