Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT480 Uygulamalı Matematik 927003 4 8 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Laplace dönüşümlerini ve uygulamalarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Proffesor Nihat ALTINIŞIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Uygulamalı Matematik, Prof. Dr. İrfan Baki Yaşar. Siyasal Kitabevi, 2005 2. Uygulamalı bilimler ve mühendislik için özel fonksiyonlar, Larrry C. Andrews

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Laplace ve ters Laplace dönüşümleri ve özellikleri, Laplace dönüşümlerinin adi ve kısmi diferansiyel denklemlere uygulanması, denklem sistemlerine uygulanması, bazı özel fonksiyonların tanıtılması (Beta fonksiyonu, Gama fonksiyonu, Bessel fonksiyonu, Legendre Fonksiyonu, Hermit fonksiyonu, Laguerre fonksiyonu, Chebysev fonksiyonu..)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laplace dönüşümü ve özellikleri
2 Laplace dönüşümü ve özellikleri
3 Laplace dönüşümü ve özellikleri
4 Ters Laplace dönüşümü ve özellikleri
5 Ters Laplace dönüşümü ve özellikleri
6 Ters Laplace dönüşümü ve özellikleri
7 Laplace dönüşümünün adi diferansiyel denklemlere uygulanması
8 Laplace dönüşümünün adi diferansiyel denklemlere uygulanması
9 Ara Sınav
10 Laplace dönüşümünün kısmi diferansiyel denklemlere uygulanması
11 Laplace dönüşümünün kısmi diferansiyel denklemlere uygulanması
12 Laplace dönüşümünün denklem sistemlerine uygulanması
13 Özel fonksiyonlar (Beta, Gama, Bessel, Legendre,Laguerre, Chebyshev... fonksiyonları)
14 Özel fonksiyonlar (Beta, Gama, Bessel, Legendre,Laguerre, Chebyshev... fonksiyonları)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488123 Laplace dönüşümü ve özellikleri öğrenir.
2 1488124 Ters Laplace dönüşümü ve özellikleri öğrenir.
3 1488125 Laplace dönüşümünün adi diferansiyel denklemlere uygulanmasını bilir.
4 1488126 Laplace dönüşümünün kısmi diferansiyel denklemlere uygulanmasını bilir.
5 1488127 Laplace dönüşümünün denklem sistemlerine uygulanmasını bilir.
6 1488128 Bazı özel fonksiyonlar ve özelliklerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 2 1
2 5 5 4 5 2 1
3 5 5 4 5 2 1
4 5 5 4 5 2 1
5 5 5 4 5 2 1
6 5 5 4 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek