Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT486 Olasılık ve İstatistik 927003 4 8 8

Dersin Amacı

Öğrencinin gerek günlük yaşamında gerekse mesleki yaşamında karşılaşacağı problemleri çözmek için daha şüpheci ve daha bilimsel yaklaşmasını amaçlar. Bu bağlamda olayları bütün boyutlarıyla veya her yönüyle düşünüp ele almasını sağlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Talat ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYNAKLAR 1-SAĞLAM V., SAĞIR M., YÜCESOY E., 2017. Olasılığa Giriş, Seçkin Yayınevi, Ankara 2- SHAHBAZOV A., 2005, Olasılık Teorisine Giriş. Birsen Yayınevi, İstanbul. 3- STEWART W. J., 2009, Probability, Markow Chains, Queues and Simulation, Princeton University Press, Oxford.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deneme, olaylar ve olasılığın çeşitli tanımları, tesadüfi değişken, olasılık ve olasılık yoğunluk fonksiyonu, dağılım fonksiyonu, momentler, beklenen değer ve varyans, kesikli ve sürekli dağılımlar, iki boyutlu tesadüfi değişkenler ve temel istatistikten ibarettir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 7 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deneme, olaylar ve örnek uzayı 1.pdf
2 Olayların olasılıkları 2.pdf
3 Klasik olasılık, Geometrik olasılık, Aksiyomatik olasılık tanımları 3.pdf
4 Bağımsız, ayrık ve koşullu olasılıklar 4.pdf
5 Tam bağımsızlık, toplam olasılık formülü ve Bayes formülü 5.pdf
6 Kesikli ve sürekli tesadüfi değişken 6.pdf
7 Bir tesadüfi değişkenin dağılım, olasılık ve olasılık yoğunluk fonksiyonu 7.pdf
8 Moment çıkaran fonksiyon ve momentler 8.pdf
9 Ara sınav
10 Beklenen değer, varyans ve standart sapma 9.pdf
11 Kesikli dağılımlar 10.pdf
12 Sürekli dağılımlar 11.pdf
13 İki boyutlu tesadüfi değişkenler 12.pdf
14 Problem Çözümü 13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488152 Bir deneye ilişkin tüm mümkün sonuçlardan oluşan olasılık uzayını oluşturabilme becerisi edinir.
2 1488153 Bir olayın aksiyomatik, klasik ve geometrik olasılığını hesaplayabilme becerisi kazanır.
3 1488154 Bağımsız, ayrık, koşullu olayları düşünüp geliştirerek bunların olasılıklarını bulabilme becerisi kazanır.
4 1488155 Tesadüfi değişken kavramını günlük ve güncel örneklerle somut bir şekilde anlar.
5 1488156 Kesikli ve sürekli dağılımların nasıl kullanılacağını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 5 3 4
2 3 2 4 5 3 4
3 3 2 4 5 3 4
4 3 2 4 5 3 4
5 3 2 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek