Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAT496 Vektörel Analiz II 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Öğrencilere vektör değerli fonksiyonları tanıtmak, maddesel noktaların hareketlerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Nihat Altınışık

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYIROĞLU, Mekanik Ders Notları, Yıldız teknik üniversitesi. Doç.Dr. M. Kemal Sağel, Vektör Analiz, A.Ü.F.F. Döner Sermaye Işletmesi Yayınları 1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kuvvetin tanımı ve vektörle gösterilişi, momenti, indirgeme elemanları ve değişmezleri. Kuvvet sistemleri. Bir sürekli cismin kütle merkezi. Vektör fonksiyonu, türevi , integrali, hodografı. Doğal koordinat sisteminde T ,N , B birim vektörleri ve eğrilik. Kinematiğin temel kavramları ve Maddesel noktanın hareketinin kartezyen koordinat sisteminde doğal koordinat sisteminde ve silindirik koordinat sisteminde incelenmesi. Maddesel noktanın doğrusal hareketi. İvme zamanın, ivme konumun, ivme hızın fonksiyonu şeklinde verilmiş ise doğrusal hareketi. a=-kV ve a=-ks bağıntısına uygun doğrusal hareketler ve doğrusal harekette toplam yol. Maddesel noktanın çembersel ve bağıl hareketi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 3 6
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuvvetin tanımı ve vektörle gösterilişi, bir noktaya göre, bir eksene göre momenti ve indirgeme elemanları ve değişmezleri V ANALİZ I 010.jpg
2 Kuvvet sistemleri V ANALİZ I 011.jpg
3 Bir sürekli cismin kütle merkezi V ANALİZ I 012.jpg
4 Vektör fonksiyonu, türevi ve integrali V ANALİZ I 013.jpg
5 Bir vektör fonksiyonunun hodografı ve türevi vektörel analiz II.docx
6 Doğal koordinat sisteminde T ,N , B birim vektörleri ve eğrilik vektörel analiz II.docx
7 Kinematiğin temel kavramları ve Maddesel noktanın hareketinin kartezyen koordinat sisteminde İncelenmesi vektörel analiz II.docx
8 Maddesel noktanın hareketinin doğal koordinat sisteminde ve silindirik koordinat sisteminde incelenmesi. vektörel analiz II.docx
9 Ara sınav vektörel analiz II.docx
10 Maddesel noktanın doğrusal hareketi vektörel analiz II.docx
11 İvme zamanın, ivme konumun, ivme hızın fonksiyonu şeklinde verilmiş ise vektörel analiz II.docx
12 a=-kV ve a=-ks bağıntısına uygun doğrusal hareketler ve doğrusal harekette toplam yol vektörel analiz II.docx
13 Maddesel noktanın çembersel hareketi vektörel analiz II.docx
14 Maddesel noktanın bağıl hareketi vektörel analiz II.docx
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346734 Kuvvetin tanımını , vektörle gösterilişini ve bir noktaya göre momentini bilir
2 1346735 Vektör değerli fonksiyonların analizini yapar
3 1346736 Maddesel noktanın hareketini koordinat sistemlerinde inceler.
4 1346737 Maddesel noktanın doğrusal hareketini inceler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71399 Matematik alanında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisi,
2 71400 Matematik alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi,
3 71401 Bireysel ve grup olarak alanı ile ilgili çalışmaları disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme,
4 71402 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme.
5 71403 Matematik ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme,
6 77474 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilecek ve problemleri çözebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi öğrenebilme,.
7 77475 Sosyal ve toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme,
8 71404 Matematik ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisi,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 4 4 3 2
2 5 5 3 4 4 3 2
3 5 5 3 4 4 3 2
4 4 4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek