Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ101 Psikolojiye Giriş-I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; psikoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri, ve kuramları tanımasını, psikolojinin farklı disiplinlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenmesini ve insan düşünce ve davranışının biyolojik, bilişsel ve sosyal temellerini anlamasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Aysu GÜL ŞANLİ

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

P MORRIS,C.G. (2002). UNDERSTANDING TO PSYCHOLOGY. (THIRD EDITION).PRENTICE HALL.NJ:(ÇEV.) PSIKOLOJIYI ANLAMAK.ANKARA: TURK PSIKOLOGLAR DERNEĞI YAYINLARI. NO:23 PLOTNİK ROD. PSİKOLOJİYE GİRİŞ. KAKNÜS YAYINLARI.İSTANBUL.2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Psikoloji biliminin tarihçesi, psikolojinin çalışma alanları ve amaçları, araştırma yöntemleri, fizyoloji ve davranış, duyum ve algı, bilincin değişik durumları, öğrenme, bellek, biliş ve bilişsel yetenekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
34 Okuma 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Kapsam, önem, kurallar ve gereklilikler. Psikoloji Bilimi: Bir bilim olarak tarihsel gelişimi Tanışma psikoloji giriş 1.pdf
2 Psikoloji Bilimi: Psikolojinin çalışma alanları, amaçları Anlatım, soru-cevap, tartışma psikoloji giriş 1.pdf
3 Psikolojide araştırma yöntemleri ve etik ilkeler Anlatım, soru-cevap, tartışma psikoloji giriş 1.pdf
4 Fizyoloji ve Davranış: Merkezi sinir sistemi Anlatım, soru-cevap, tartışma psikolojiye giriş 2 psikolojinin biyolojik temelleri.pdf
5 Fizyoloji ve Davranış: Çevresel sinir sistemi Anlatım, soru-cevap, tartışma psikolojiye giriş 2 psikolojinin biyolojik temelleri.pdf
6 Duyum ve Algı Anlatım, soru-cevap, tartışma Psikolojiye giriş 3. duyum ve algı.pdf
7 Duyum ve Algı: Duyu organları yapıları ve çalışma prensipleri Anlatım, soru-cevap, tartışma Psikolojiye giriş 3. duyum ve algı.pdf
8 Duyum ve Algı: Görsel algı prensipleri Anlatım, soru-cevap, tartışma Psikolojiye giriş 3. duyum ve algı.pdf
9 Ara Sınav arasınav.docx
10 Bilincin değişik durumları Anlatım, soru-cevap, tartışma Psikolojiye Giriş 4. bilinç durumları.pdf
11 Öğrenme: Klasik ve edimsel koşullama Anlatım, soru-cevap, tartışma psikolojiye giriş 5. öğrenme.pdf
12 Öğrenme: Bilişsel ve gözleyerek öğrenme Anlatım, soru-cevap, tartışma psikolojiye giriş 5. öğrenme.pdf
13 Bellek Anlatım, soru-cevap, tartışma psikolojiye giriş 6. bellek.pdf
14 Biliş ve zihinsel yetenekler Anlatım, soru-cevap, tartışma psikolojiye giriş 6. bellek.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137878 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar
2 1136345 Öğrenme süreçlerini tanımlar ve örneklerle açıklar.
3 1160433 Psikolojinin temel konularını ve kavramlarını açıklar.
4 1142039 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlar ve açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3 4 4 4 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek