Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ101 Psikolojiye Giriş-I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; psikoloji bilimindeki temel kavramları, ilkeleri, ve kuramları tanımasını, psikolojinin farklı disiplinlerinde kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenmesini ve insan düşünce ve davranışının biyolojik, bilişsel ve sosyal temellerini anlamasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Aysu GÜL ŞANLİ

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hill, M. (2016). Aklımın Aklı: Psikoloji. Durak, M., Durak, E. Ş. & Kocatepe, U. (Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Fredrickson, B. L., Smith, E. E., Bem, D. J., Loftus, G. R. & Nolen, S (2012). Psikolojiye Giriş. Öncül, Ç. & Ferhatoğlu, D. (Çev.). Ankara: Arkadaş Yayıncılık. Sayar, K. & Dinç, M. (2018). Psikolojiye Giriş. İstanbul: Dem Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Psikoloji biliminin tarihçesi, psikolojinin çalışma alanları ve amaçları, araştırma yöntemleri, fizyoloji ve davranış, duyum ve algı, bilincin değişik durumları, öğrenme, bellek, biliş ve bilişsel yetenekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
34 Okuma 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Kapsam, önem, kurallar ve gereklilikler. Psikoloji Bilimi: Bir bilim olarak tarihsel gelişimi Tanışma psikoloji giriş 1.pdf
2 Psikoloji Bilimi: Psikolojinin çalışma alanları, amaçları Anlatım, soru-cevap, tartışma psikoloji giriş 1.pdf
3 Psikolojide araştırma yöntemleri ve etik ilkeler Anlatım, soru-cevap, tartışma psikoloji giriş 1.pdf
4 Fizyoloji ve Davranış: Merkezi sinir sistemi Anlatım, soru-cevap, tartışma psikolojiye giriş 2 psikolojinin biyolojik temelleri.pdf
5 Fizyoloji ve Davranış: Çevresel sinir sistemi Anlatım, soru-cevap, tartışma psikolojiye giriş 2 psikolojinin biyolojik temelleri.pdf
6 Duyum ve Algı Anlatım, soru-cevap, tartışma Psikolojiye giriş 3. duyum ve algı.pdf
7 Duyum ve Algı: Duyu organları yapıları ve çalışma prensipleri Anlatım, soru-cevap, tartışma Psikolojiye giriş 3. duyum ve algı.pdf
8 Duyum ve Algı: Görsel algı prensipleri Anlatım, soru-cevap, tartışma Psikolojiye giriş 3. duyum ve algı.pdf
9 Ara Sınav arasınav.docx
10 Bilincin değişik durumları Anlatım, soru-cevap, tartışma Psikolojiye Giriş 4. bilinç durumları.pdf
11 Öğrenme: Klasik ve edimsel koşullama Anlatım, soru-cevap, tartışma psikolojiye giriş 5. öğrenme.pdf
12 Öğrenme: Bilişsel ve gözleyerek öğrenme Anlatım, soru-cevap, tartışma psikolojiye giriş 5. öğrenme.pdf
13 Bellek Anlatım, soru-cevap, tartışma psikolojiye giriş 6. bellek.pdf
14 Biliş ve zihinsel yetenekler Anlatım, soru-cevap, tartışma psikolojiye giriş 6. bellek.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1367401 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar
2 1365884 Öğrenme süreçlerini tanımlar ve örneklerle açıklar.
3 1389158 Psikolojinin temel konularını ve kavramlarını açıklar.
4 1371506 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlar ve açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71427 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 71428 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71429 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 71430 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 71431 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 71432 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 71433 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 71434 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 71435 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 71410 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 71411 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 71412 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 71415 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 71419 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 71418 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 71414 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 71417 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 71413 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 71426 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 71425 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 71409 Öğrenmeyi öğrenir.
22 71424 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 71423 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 71422 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 71421 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 71420 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 71408 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 71407 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 71406 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 71405 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 71416 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3 4 4 4 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek