Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ103 Yaşam Rehberi Olarak Psikoloji 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Psikolojinin konusu, amacı ve önemi, psikolojinin diğer disiplinlerle ilişkilisi, birey ve toplum yaşamında psikolojinin önemi gibi psikoloji alanıyla ilgili çeşitli konularda bilgi sahibi olunması; bununla birlikte üniversite ve ildeki alanla ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Eren TRABZON

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Morris, C. G. (2002). Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giriş). H. Belgin Ayvaşık ve Melike Sayıl (Çev. Ed.). Ankara: Türk Psikoloji Derneği. 2. Plotnik, R. (2009). Psikolojiye Giriş. Kaknüs Yayınları. Tamer Geniş (Çev.). İstanbul: Kaknüs. 3. Atkinson, R. L. ve arkadaşları. (2002). Psikolojiye Giriş. (2. Baskı). Yavuz Alogan (Çev). Ankara: Arkadaş. 4. Cüceloğlu, D. (2011). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi. 5. Morgan, C. T. (1982). Psikolojiye Giriş. H. Arıcı ve arkadaşları (Çev.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü. 6. Freedman, J. L., Sears, D. O., Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). İstanbul: İmge.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Psikolojiyle ilgili genel değerlendirmeler ve farklı yaklaşımlar; psikolojinin alt dalları, diğer disiplinlerle ilişkisi, bireysel ve sosyal yaşamdaki yeri ve önemi; aile içi ve kişilerarası iletişim; psiko-sosyal yönleriyle şiddet ve saldırganlık; çeşitli bireysel ve toplumsal sorunlar; alanla ilgili sosyal ve kültürel etkinlikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 2 7 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikolojiyle ilgili genel değerlendirmeler Yok Yok 1. Hafta.docx
2 Psikolojinin alt dalları ve psikolojiyle ilgili farklı yaklaşımlar Yok Yok 2. Hafta.docx
3 Psikolojinin bireysel yaşamdaki yeri ve önemi Yok Yok 3. Hafta.docx
4 Psikolojinin sosyal yaşamdaki yeri ve önemi Yok Yok 4. Hafta.docx
5 Psikolojide akademik yazım kuralları Yok Yok 5. Hafta.docx
6 Kişilerarası iletişim Yok Yok 6. Hafta.docx
7 Bireysel ve toplumsal sorunlar Yok Yok 7. Hafta.docx
8 Ara sınav Yok Yok 8. Hafta.docx
9 Psiko-sosyal yönleriyle şiddet ve saldırganlık Yok Yok 9. Hafta.docx
10 Psikolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi Yok Yok 10. Hafta.docx
11 Farklı anabilim dallarındaki konuk bilim adamlarıyla söyleşi Yok Yok 11. Hafta.docx
12 Farklı anabilim dallarındaki konuk bilim adamlarıyla söyleşi Yok Yok 12. Hafta.docx
13 Sosyal ve kültürel etkinliklere katılma Yok Yok 13. Hafta.docx
14 Sosyal ve kültürel etkinliklere katılma Yok Yok 14. Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1140831 Psikolojinin tanımı ve uygulama alanlarını bilir.
2 1122290 Psikolojisinin konusu, amacı ve önemini bilir.
3 1122177 Bireysel ve toplumsal sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
4 1158462 Aile içi ve kişilerarası iletişimi öğrenir.
5 1146911 Psikolojinin diğer disiplinlerle ilişkisini değerlendirir.
6 1183771 Sosyal ve kültürel etkinliklere katılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3 3
3 4 3
4 4
5 3
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek