Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ102 Psikolojiye Giriş-II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Psikolojinin temel bir bilim olarak temel çalışma alanlarının giriş düzeyinde tanıtılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Aysu GÜL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Charles G. Morris, Psikolojiyi Anlamak (psikolojiye Giriş), çeviri editörleri: H. Belgin Ayvaşık ve Melike Sayıl, Türk Psikoloji Derneği Yayınları, No: 23, Ankara, 2002. 2. Rod Plotnik, Psikolojiye Giriş, çev. Tamer Geniş, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2009. 3. Rita L. Atkinson ve arkadaşları, Psikolojiye Giriş, çev. Yavuz Alogan, Arkadaş Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2002. 4. Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, 7. Basım, İstanbul, 1997. 5. Hill, M. (2016). Aklımın Aklı: Psikoloji. Durak, M., Durak, E. Ş. & Kocatepe, U. (Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık 6. Morgan, Clifford T., Psikolojiye Giriş, çev. Hüsnü Arıcı ve diğerleri, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, 12. Baskı, Ankara, 1998. 7. Fredrickson, B. L., Smith, E. E., Bem, D. J., Loftus, G. R. & Nolen, S (2012). Psikolojiye Giriş. Öncül, Ç. & Ferhatoğlu, D. (Çev.). Ankara: Arkadaş Yayıncılık. 8. Sayar, K. & Dinç, M. (2018). Psikolojiye Giriş. İstanbul: Dem Yayınları. 9. Haluk Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, 18. Basım, İstanbul, 1999. 10. Bekir Onur, Gelişim Psikolojisi (Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm), İmge Kitabevi, 4. Baskı, Ankara, 1997. 11. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Günümüzde İnsan ve İnsanlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yaşam boyu gelişim, güdüler, duygular, kişilik, stres ve sağlık psikolojisi, normaldışı davranışlar, terapiler, sosyal psikoloji ve insan çeşitliliği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
49 Performans 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 6 5 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40
34 Okuma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Düşünme, dil ve zeka
2 Yaşam boyu gelişim: Ergenlik
3 Güdüler ve duygular
4 Gelişim Psikolojisi: Bebeklik, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık
5 Kişilik
6 Stres ve sağlık psikolojisi
7 Normaldışı kavramı nedir? Farklı yaklaşımlar nelerdir?
8 Normaldışı davranışların sınıflandırılması
9 Ara sınav
10 Psikoterapiler-1
11 Psikoterapiler - 2
12 Sosyal psikoloji
13 Sosyal Psikoloji
14 genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134217 Psikolojinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlar.
2 1147029 Sosyal psikolojinin temellerini kavrar
3 1138314 Psikolojinin alt alanlarının ve çalışma konularının farkına varır.
4 1267194 Gelişimin temel ilkelerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4
2 5 3
3 5 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek