Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ192 Sosyal Antropoloji 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste antropolojinin temel konuları yerel örnekler ve evrensel sorunlar arasında bağlantı kurularak incelenecektir. Bu dersin hedefleri, 1) antropolojik kavramlar ile aşina olmak, 2) insan tabiatı ve toplumsal hayat hakkındaki farklı antropolojik açıklamaları iyi anlamak, ve 3) kritik düşünme kabiliyetini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assis.Prof.Dr. Miki Suzuki Him

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Thomas Hylland Eriksen 2009 Küçük Yerler Derin Mevzular, Avesta. 2. Kültürel Antropoloji, William A. Haviland ve diğerleri, Kaknüs yayınları, 2008 3. Sosyal ve Kültürel Antropoloji, John Monaghan&Peter Just, Dost Kitabevi yayınları, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersteantropolojinin temel konuları yerel örnekler ve evrensel sorunlar arasında bağlantı kurularak incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
19 Beyin Fırtınası 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Antropolojinin Kısa Bir Tarihi
3 Kişi ve Toplum
4 Akrabalık
5 Evlilik
6 Toplumsal Cinsiyet
7 Toplumsal Tabakalaşma
8 ara sınavı
9 Siyaset ve Güç
10 Değiş Tokuş
11 Din ve Ritüeller
12 Çoklu Gelenekler
13 Etnisite
14 Küresel, Yerel ve Küre-yerel

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53078 1372056 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
53079 1387727 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
53080 1389708 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
53081 1394284 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.Öğrenmeyi öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71427 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 71428 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71429 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 71430 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 71431 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 71432 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 71433 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 71434 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 71435 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 71410 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 71411 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 71412 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 71415 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 71419 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 71418 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 71414 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 71417 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 71413 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 71426 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 71425 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 71409 Öğrenmeyi öğrenir.
22 71424 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 71423 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 71422 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 71421 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 71420 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 71408 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 71407 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 71406 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 71405 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 71416 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
53078 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
53079 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
53080 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
53081 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek