Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ194 Felsefeye Giriş 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı felsefe etkinliğinin tarihini ve düşünme biçimini öğretmek, böylece öğrencilerin kavramsal ve tutarlı düşünme becerisini kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. LOKMAN ÇİLİNGİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, Ankara, 2012. Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008.. A.Kadir Çüçen,, Felsefeye Giriş, Asa Yayıncılık, Bursa, 2008. Ahmet Cevizci, Felsefeye Giriş, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2010. Nigel Warburton, Felsefeye Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, felsefenin tanımı, konusu ve diğer bilgi türleriyle ilşkilerini, ilk filozofların öğretilerini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 2 30 60
27 Makale Yazma 1 44 44

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefe nedir? Felsefî tavır ve davranış nedir? Felsefeye Giriş-2014.pdf
2 Felsefî bilginin özellikleri: Bilginin tanımı ve türleri Felsefeye Giriş-2014.pdf
3 Felsefenin bilim, sanat ve metafizikle ilişkisi Felsefeye Giriş-2014.pdf
4 Felsefî problem nedir ve felsefenin işlevleri nelerdir? Felsefeye Giriş-2014.pdf
5 Bilgi felsefesinin terim ve kavramları Felsefeye Giriş-2014.pdf
6 Doğru bilginin kaynak ve ölçütleri, sınır ve kapsamları nelerdir? Felsefeye Giriş-2014.pdf
7 Felsefe tarihi açısından bilgi felsefesi Felsefeye Giriş-2014.pdf
8 Bilim felsefesinin terim ve kavramları storage/app/public/lokman.cilingir/63111
9 Problemleri açısından bilim felsefesi Felsefeye Giriş-2014.pdf
10 Bilimin oluşumu ve işlevi üzerine farklı görüşler Felsefeye Giriş-2014.pdf
11 Ara-sınav
12 Varlık felsefesinin terim ve kavramları Felsefeye Giriş-2014.pdf
13 Varlık felsefesinin problemleri Felsefeye Giriş-2014.pdf
14 Varlığın var olma türleri Felsefeye Giriş-2014.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137489 Eleştirel düşünme becerisi kazanmak
2 1120281 Kavramsal düşünme yetisi kazanmak
3 1135366 Felsefenin diğer disiplinlerle olan ilgisini öğrenmek
4 1138449 Günlük yaşamda felsefi tavır edinmek
5 1120701 Mantıklı düşünme yetisi kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 4 4 4
2 2 3 2 2 4 3 3
3 1 3 4 2 4 3 3
4 1 4 5 2 5 3 2
5 2 5 5 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek