Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ196 Sosyal Bilimler İçin İstatistik I 927001 1 2 6

Dersin Amacı

İstatistiğin temel kavramlarını öğreterek istatistiksel veri toplama, tablo ve grafiklerle sunma, elde edile sayısal bilginin özetlenmesi ve yorumlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner TUNÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Statistics for the Behavioral Sciences, F. J. Gravetter, L. B. Wallnau 2- Statistical Methods for the Social Sciences, Alan Agresti, Barbara Finlay

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistik tanımı, kapsamı, tarihsel gelişimi ve günümüzdeki önemi Sosyal bilimler için istatistik _I.docx
2 Temel kavramlar Sosyal bilimler için istatistik _I.docx
3 Verilerin toplanması, düzenlenmesi, tablo ve grafiklerle sunulması Sosyal bilimler için istatistik _I.docx
4 Ortalama ölçüleri Sosyal bilimler için istatistik _I.docx
5 Ortalama ölçüleri-Dağılım Ölçüleri Sosyal bilimler için istatistik _I.docx
6 Dağılım Ölçüleri Sosyal bilimler için istatistik _I.docx
7 Momentler ve Momentlere Dayalı Asimetri ve Basıklık Ölçüleri Sosyal bilimler için istatistik _I.docx
8 Arasınav
9 Tesadüfi Değişken, Olasılık ve Olasılık dağılımları Sosyal bilimler için istatistik _I.docx
10 Normal Dağılım ve Standart Normal Dağılım Sosyal bilimler için istatistik _I.docx
11 Bernoulli, Binom Ve Poisson Dağılımları Sosyal bilimler için istatistik _I.docx
12 Binom Ve Poisson dağılımların normal dağılıma yakınsaması Sosyal bilimler için istatistik _I.docx
13 Korelasyon katsayıları(nicel-nicel ) Sosyal bilimler için istatistik _I.docx
14 Korelasyon katsayıları(nicel-nitel ve nitel-nitel) Sosyal bilimler için istatistik _I.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130131 Özellikle günlük hayatta belirsiz durumlarda optimal bir kararın verilebilmesi için istatisksel yaklaşımların etkin bir şekilde kullanılması gerekliliğini farkederler
2 1120389 İstatistiksel olarak bilgi toplama, özetleme, sunma bilgi ve becerisi kazanırlar
3 1136327 İstatistiğin tüm bilim dallarında yapılan akademik çalışmalara dayanak oluşturduğunu ve diğer ilim erbabı tarafından da öğrenilmesi gerekliliğinin farkına varırlar
4 1143252 Daha ileri düzeyde istatistik yöntemler kullanabilmek için altyapı oluştururlar
5 1169111 Özellikle hazır istatistiksel paket program kullanımı için temel noktaları öğrenir ve etkin bir kullanıma hazırlık yaparlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5
2 3 3 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5
3 3 3 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5
4 3 3 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5
5 3 3 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek