Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ203 Gelişim Psikolojisi-I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, gelişim psikolojisinde kullanılan temel kavramları, kuramları ve araştırma yöntemlerini öğretmek ve insanın yaşam boyu gelişim (örn. doğum öncesi, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemleri) sürecinde yaşadığı fiziksel ve motor gelişim, bilişsel, dil, kişilik, ahlak, duygusal ve sosyal gelişim alanları hakkında bilgi sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Aysu GÜL ŞANLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. SANTROCK W. JOHN (2012) YAŞAM BOYU GELİŞİM (GELİŞİM PSİKOLOJİSİ) ÇEVİRİ EDİTÖRÜ GALİP YÜKSEL. İSTANBUL. NOBEL (DERS KİTABI) DİĞER OKUMA KAYNAKLARI 1. Seifert, K. L. and Hoffnung, R. J. (1991). Child and Adolescent Development (Second Edition). New Jersey: Houghton Mifflin. 2. Hurlock, E. B. (1956). Child Development (Third Edition). New York and London: McGraw-Hill. 3. Ausebel, D. P. (1954). Theory and Problems of Adolescent Development. New York: Grune and Stratton. 4. Gander, M. J. ve Gardiner, H. W. (1998). Çocuk ve Ergen Gelişimi, A. Dönmez ve diğerleri (Çev). Bekir Onur (Yay. Haz.). (3. Baskı). Ankara: İmge. 5. Yörükoğlu, A. (1990). Gençlik Çağı. (7. Baskı). İstanbul: Özgür. 6. Yörükoğlu, A. (2000). Çocuk Ruh Sağlığı. (24. Basım). İstanbul: Özgür. 7. Jersild, A. T. (1981). Gençlik Psikolojisi. (4. Baskı). İbrahim N. Özgür (Çev.). İstanbul: Metinler. 8. Adams, J. F. (1995). Ergenliği Anlamak. James F. Adams (Ed.). Bekir Onur (Yay. Haz.). Ankara: İmge. 9. Kulaksızoğlu, A. (2000). Ergenlik Psikolojisi (3. Basım). İstanbul: Remzi. 10. Piaget, J., Çocukta Zihinsel Gelişim, Çev. Hüsen Portakal, Cem Yayınevi, İstanbul, 1999. 11. Hurlock, E. B. (1956). Child Development (Third Edition). New York and London: McGraw-Hill. 12. Hurlock, E. B. (1987). Ergenlikte Beden Gelişimi. Gülseren Günçe (Çev.). Ergenlik Psikolojisi (2. Baskı). Bekir Onur (Der.). Ankara: Hacettepe-Taş. 13. Yavuzer, H. (1999). Çocuk Psikolojisi (18. Basım). İstanbul: Remzi. 14. Buger, J. M. (2006). Kişilik. İ.D.E. Sarıoğlu (Çev.). İstanbul: Kaknüs. 15. Selçuk, Z. (2003). Gelişim ve Öğrenme (9. Basım). Ankara: Nobel. 16. İnanç, B. Y., Bilgin, M. ve Atıcı, M. K. (2007). Gelişim Psikolojisi: Çocuk ve Ergen Gelişimi (3. Baskı). Ankara: Pegem A. 17. Yanbastı, G. (1996). Kişilik Kuramları. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 18. Schultz, D. P. ve Schultz, S. E. (2001). Modern Psikoloji Tarihi. Yasemin Aslay (Çev.). İstanbul: Kaknüs.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gelişimle ilgili temel kavramlar ve ilkeler, gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim psikolojiyle ilgili kuramlar, gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörler, fiziksel ve motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, duygusal gelişim, sosyal gelişim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişimle ilgili temel kavramlar ve ilkeler Yok Yok gelişim psi. 3 gelişimle ilgili temel kavramlar.pdf
2 Gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri Yok Yok gelişim psi. 1 kuram ve araştırmalar.pdf
3 Gelişim psikolojisi ile ilgili kuramlar Yok Yok gelişim psi. 1 kuram ve araştırmalar.pdf
4 Gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörler Yok Yok gelişim psi. 2 biyolojik başlangıçlar.pdf
5 Fiziksel ve motor gelişim Yok Yok gelişim psi. 4. fiziksel gelişim.pdf
6 Bilişsel gelişim: Kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar Yok Yok gelişim psi. 5 bilişsel gelişim.docx
7 Bilişsel gelişim Yok Yok gelişim psi. 5 bilişsel gelişim.pdf
8 Ara sınav Yok Yok arasınav.docx
9 Duygusal gelişimi Yok Yok gelişim psi. 6 duygusal gelişim.pdf
10 Ahlak gelişimi Yok Yok gelişim psi. 7 ahlak gelişimi.pdf
11 Kişilik gelişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlar Yok Yok gelişim psi. 8 kişilik gelişimi benlik kimlik.pdf
12 Bebeklik dönemi Yok Yok gelişim psi. 9 bebeklik dönemi.pdf
13 Bebeklik dönemi Yok Yok gelişim psi. 9 bebeklik dönemi.pdf
14 Erken çocukluk dönemi Yok Yok gelişim psi. 10 erken çocukluk dönemi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197468 Çocukluk ve ergenlik dönemi dil, kişilik, ahlak, duygusal ve sosyal gelişim vb. özellikleri bilir.
2 1127119 Çocukluk ve ergenlik dönemindeki fiziksel, motor ve bilişsel gelişim özelliklerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek