Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ205 Sosyal Psikoloji-I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Sosyal psikolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem; sosyal etki ve uyma, uyma davranışını etkileyen ortamsal ve kişisel etkenler; tutumlar (tanımlar, ögeler, tutum davranış ilişkisi), tutum değişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlar, tutum değişimini etkileyen faktörler, kalıplaşmış tutumlar; iletişim ve propaganda (teorik ve kavramsal çerçeve), iletişim ve propagandada kaynağın ve hedefin özellikleri vb. konularda bilgi sahibi olmak ve sosyal psikolojik düzeyde analiz yapabilme yeteneğinin gelişimine katı sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bozkurt Koç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim. 2. Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). İstanbul: İmge. 3. Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social Psychology (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. 4. Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social Psychology and Its Applications. New York: Harper & Row. 5. Sosyal Psikoloji. (2009). Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 6. Tarhan, N. (2010). Toplum Psikolojisi: Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye. İstanbul: Timaş. 7. Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji (2. Baskı). Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge. 8. Krech, D. ve Crutchfild, R. S. (1980). Sosyal Psikoloji: Teori ve Problemler (3. Baskı). Erol Güngör (Çev.). İstanbul: Ötüken. 9. Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal Psikolojide İnsanları Anlamak: Deneysel ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Nobel. 10. Silah, M. (2005). Sosyal Psikoloji: Davranış Bilimi (2. Baskı). Ankara: Seçkin. 11. Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji (3. Baskı). İstanbul: Koç Üniversitesi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sosyal psikolojinin tanımlanması ve tarihsel gelişimi, sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem, sosyal etki ve uyma: sosyal etki ve uymayla ilgili araştırmalar, uyma davranışını etkileyen ortamsal ve kişisel etkenler, tutumlar: kavramsal çerçeve (tanımlar, ögeler, tutum davranış ilişkisi), tutum değişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlar, tutum değişimini etkileyen faktörler, kalıplaşmış tutumlar, iletişim ve propaganda: teorik ve kavramsal çerçeve, iletişim ve propaganda: kaynağın ve hedefin özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal psikolojinin tanımlanması ve tarihsel gelişimi Yok Yok
2 Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem Yok Yok 2. Hafta-Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem.pdf
3 Sosyal etki ve uyma: Sosyal etki ve uymayla ilgili araştırmalar Yok Yok 3. Hafta-Sosyal etki ve uyma Sosyal etki ve uymayla ilgili araştırmalar.pdf
4 Uyma davranışını etkileyen ortamsal etkenler Yok Yok 4. Hafta-Uyma davranışını etkileyen ortamsal etkenler.pdf
5 Uyma davranışını etkileyen kişisel etkenler Yok Yok 5. Hafta-Uyma davranışını etkileyen kişisel etkenler.pdf
6 Sosyal etki ve uyma konusunda film analizi Yok Yok 6. Hafta-Sosyal etki ve uyma konusunda film analizi.pdf
7 Tutumlar: Kavramsal çerçeve (Tanımlar, ögeler, tutum davranış ilişkisi) Yok Yok 7. Hafta-Tutumlar Kavramsal çerçeve. Tanımlar, ögeler, tutum davranış ilişkisi.pdf
8 Ara sınav Yok Yok 8. Hafta-Ara sınav.pdf
9 Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar Yok Yok 9. Hafta-Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar.pdf
10 Tutum değişimini etkileyen faktörler Yok Yok 10. Hafta-Tutum değişimini etkileyen faktörler.pdf
11 Kalıplaşmış tutumlar Yok Yok 11. Hafta-Kalıplaşmış tutumlar.pdf
12 İletişim ve propaganda: Teorik ve kavramsal çerçeve Yok Yok 12. Hafta-İletişim ve propaganda Teorik ve kavramsal çerçeve.pdf
13 İletişim ve propaganda: Kaynağın özellikleri Yok Yok 13. Hafta-İletişim ve propaganda Kaynağın özellikleri.pdf
14 İletişim ve propaganda: Hedefin özellikleri Yok Yok 14. Hafta-İletişim ve propaganda Hedefin özellikleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1148871 Sosyal psikolojinin ne olduğunu ve sosyal psikolojik analiz düzeyini kavrar.
2 1129168 Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimini bilir.
3 1119835 Sosyal etki ve uyma konusunu öğrenir.
4 1220195 Tutum, tutum değişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımları tartışır.
5 1164630 İletişim ve propaganda konularını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3 3
3 4 4 4
4 3 3 3
5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek