Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ207 Öğrenme Psikolojisi 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrenmenin temel özelliklerinin incelenmesini; öğrenme psikolojisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılmasını; pekiştirme ve öğrenme kuramlarının incelenmesi; klasik ve edimsel koşullama prosedürlerinin ve uygulamalarının öğretilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Murat Kurt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Domjan, M. (2004). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri (çev. H. Çetinkaya). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Hove, M.J.A. (2001).Öğrenme Psikolojisi, (Çev., Ebru Kılıç). İstanbul: Alfa Basım Yayım ve Dağıtım Ltd. Şti. Rachlin, H. (1970). Introduction to Modern Behaviorism. San Francisco: W. H. Freeman. Alıcı, T. (2010). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Ankara: Palme Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenmenin temel özelliklerinin incelenmesi; koşulsuz davranışın yapısı; alışma ve duyarlılaşma etkileri; klasik ve edimsel koşullamanın temel ilkeleri; sönme; pekiştirme tarifeleri ve temel pekiştirme kuramları; ceza, kaçma ve kaçınma; hayvanlarda bilgi işleme mekanizmaları; öğrenme psikolojisinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması; klasik ve edimsel koşullamanın ilkeleri; pekiştirme, pekiştirme tarifeleri ve temel pekiştirme kuramları; öğrenme kuramlarının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar ve tanımlar: Öğrenmenin temel özellikleri Yok Yok Öğrenme nedir.pdf
2 Koşulsuz davranışın yapısı Yok Yok koşulsuz davranış.pdf
3 Alışma ve duyarlılaşma Yok Yok alışma ve duyarlılaşma.pdf
4 Klasik koşullama: Temel kavramlar Yok Yok Klasik Koşullama.pdf
5 Klasik koşullamada uyarıcı ilişkileri Yok Yok Kasik koşullamada zamansal ilişkiler.pdf
6 Klasik koşullama: Kuramsal yaklaşımlar Yok Yok Kasik koşullamada zamansal ilişkiler.pdf
7 Edimsel koşullama: Temel kavramlar Yok Yok Edimsel Koşullama.pdf
8 Pekiştirme tarifeleri Yok Yok pekiştirme tarifeleri.pdf
9 Pekiştirme kuramları: Etki yasası, dürtü azaltma kuramı, Premack ilkesi Yok Yok pekiştirme kuramları.pdf
10 Pekiştirme kuramları: Davranım yoksunluğu hipotezi, davranışsal düzenleme yaklaşımı Yok Yok pekiştirme kuramları.pdf
11 Ceza Yok Yok Ceza.pdf
12 Kaçma ve Kaçınma Yok Yok Kaçınma_R.pdf
13 Davranışın uyarıcı kontrolü Yok Yok Kaçınma_R.pdf
14 Öğrenmenin nörobiyolojik temelleri Yok Yok Öğrenme ve Bellek.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220492 Öğrenmenin doğasını tanımlar
2 1185700 Öğrenme süreçlerine ilişkin temel ilkeleri açıklar
3 1185738 Öğrenme psikolojisindeki temel teorik konuları kavrar
4 1190864 Öğrenme psikolojisinde kullanılan deneysel işlemleri anlar
5 1198712 Öğrenme ilkelerini gerçek yaşam durumlarına uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 5
2 5 5
3 4 2 5 5
4 4 5 5 3
5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek