Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ204 Gelişim Psikolojisi-II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerindeki fiziksel, bilişsel, kişilik, ahlak, duygusal ve sosyal gelişim vb. ve ölüm psikolojisi hakkında ilgili bilgi sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yeliz KINDAP TEPE

Ön Koşul Dersleri

gelişim psikolojisi I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. SANTROCK W. JOHN (2012) YAŞAM BOYU GELİŞİM (GELİŞİM PSİKOLOJİSİ) ÇEVİRİ EDİTÖRÜ GALİP YÜKSEL. İSTANBUL. NOBEL (DERS KİTABI) DİĞER OKUMA KAYNAKLARI 1- Onur, B. (1997). Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm (4. Baskı). Ankara: İmge. 2. Saygılı, S. (2010). Yaşlılık Psikolojisi. İstanbul: Elit Kültür. 3. Psikolojik Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık. (2008). Kurtman Ersanlı ve Melek Kalkan (Ed.). Ankara: Pegem Akademi. 4. Kalınkara, V. (2011). Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi. Ankara: Nobel. 5. Yetişkinlik ve Yaşlılık: Gelişimi ve Psikolojisi. (2012). Hasan Bacanlı ve Şerife Terzi (Ed.). İstanbul: Açılım. 6. Buger, J. M. (2006). Kişilik. İ.D.E. Sarıoğlu (Çev.). İstanbul: Kaknüs. 7. Karaca, F. (2000). Ölüm Psikolojisi, İstanbul: Beyan.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yetişkinlik psikolojisi; yetişkinlik kuramları; genç yetişkinlikte fiziksel, bireysel, bilişsel, sosyal ve kişilik gelişimi; orta yetişkinlikte fiziksel, bireysel, bilişsel, sosyal ve kişilik gelişimi; yaşlılıkta fiziksel, bireysel, bilişsel, sosyal ve kişilik gelişimi; yaşlılık ve yaşam kalitesi; ölüm psikolojisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ergenlik psikolojisi fiziksel ve bilişsel gelişim Yok Yok Bölüm13.pdf
2 Ergenlikte sosyoduygusal gelişim Yok Yok Bolum_14.pdf
3 Genç yetişkinlikte fiziksel ve bireysel gelişim Yok Yok Bolum_14.pdf
4 Genç yetişkinlikte bilişsel gelişim Yok Yok Bölüm15.pdf
5 Genç yetişkinlikte sosyal gelişim ve kişilik gelişimi Yok Yok Bölüm15.pdf
6 Orta yetişkinlikte fiziksel ve bireysel gelişim Yok Yok Bolum_16.pdf
7 Orta yetişkinlikte bilişsel gelişim Yok Yok Bolum_16.pdf
8 Ara sınav Yok Yok
9 Orta yetişkinlikte sosyal gelişim ve kişilik gelişimi Yok Yok Bölüm 17.pdf
10 Yaşlılıkta fiziksel ve bireysel gelişim Yok Yok Bolum_18.pdf
11 Yaşlılıkta bilişsel gelişim Yok Yok Bolum_19.pdf
12 Yaşlılıkta sosyal gelişim ve kişilik gelişimi Yok Yok Bolum_20.pdf
13 Yaşlılık ve yaşam kalitesi Yok Yok Bolum_21.pdf
14 Yaşlılık ve ölüm (Ölüm psikolojisi) Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217531 Bireylerin davranışlarının ardında yatan gelişimsel süreçleri görebilme
2 1217542 Günlük yaşamdaki olayları Gelişim Psikolojisi kavramlarıyla betimleyebilme
3 1217579 Gelişim dönemlerini bütüncül olarak görebilme
4 1184865 Yetişkinlik psikolojisi ile ilgili temel kavram ve kuramsal yaklaşımları öğrenir.
5 1187214 Genç yetişkinlikte fiziksel, bireysel, bilişsel, sosyal ve kişilik gelişim özelliklerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 5 4
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek