Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ206 Sosyal Psikoloji-II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

İletişim ve propaganda (iletişimin özellikleri, ortamsal ve kültürel özellikler); propaganda türleri ve örnekleri; temel ikna teknikleri; sosyal biliş (sosyal algı), izlenim oluşturma, atıf kuramları, zihinsel kestirme yöntemler; grup yapısı ve dinamiği, grup yapısı ve süreci, liderlik (kavramlaştırma ve modeller), kültür ve benlik, sevgi ve çekicilik, özgeci davranış vb. konularda bilgi sahibi olmak ve sosyal psikolojik düzeyde analiz yapabilme yeteneğinin gelişimine katı sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bozkurt Koç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim. 2. Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (Çev.). İstanbul: İmge. 3. Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social Psychology (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. 4. Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social Psychology and Its Applications. New York: Harper & Row. 5. Sosyal Psikoloji. (2009). Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 6. Krech, D. ve Crutchfild, R. S. (1980). Sosyal Psikoloji: Teori ve Problemler (3. Baskı). Erol Güngör (Çev.). İstanbul: Ötüken. 7. Tarhan, N. (2010). Toplum Psikolojisi: Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye. İstanbul: Timaş. 8. Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji (2. Baskı). Ali Dönmez (Çev.). Ankara: İmge. 9. Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal Psikolojide İnsanları Anlamak: Deneysel ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Nobel. 10. Silah, M. (2005). Sosyal Psikoloji: Davranış Bilimi (2. Baskı). Ankara: Seçkin. 11. Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji (3. Baskı). İstanbul: Koç Üniversitesi.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişim ve propaganda (iletişimin özellikleri ve kültürel özellikler); propaganda türleri ve örnekleri, temel ikna teknikleri, sosyal biliş (sosyal algı), izlenim oluşturma, atıf kuramları, zihinsel kestirme yöntemler, grup yapısı ve dinamiği, grup yapısı ve süreci, liderlik (kavramlaştırma ve modeller), kültür ve benlik, sevgi ve çekicilik, özgeci davranış.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim ve propaganda: İletişimin özellikleri Yok Yok 1. İletişim ve propaganda İletişimin özellikleri.docx
2 İletişim ve Propaganda: Hedefin Özellikleri Yok Yok 2. İletişim ve Propaganda Hedefin Özellikleri.docx
3 İletişim ve propaganda: Ortamsal ve kültürel özellikler Yok Yok 3. İletişim ve propaganda Ortamsal ve kültürel özellikler.docx
4 Temel ikna teknikleri Yok Yok 4. Temel İkna Teknikleri.pdf
4. Temel ikna teknikleri.docx
5 Sosyal Biliş (Sosyal algı): İzlenim oluşturma Yok Yok 5. Sosyal Biliş (Sosyal algı) İzlenim oluşturma.docx
6 Sosyal Biliş (Sosyal algı): Atıf kuramları Yok Yok 6. Sosyal Biliş (Sosyal algı) Atıf kuramları.docx
7 Sosyal Biliş (Sosyal algı): Zihinsel kestirme yöntemler Yok Yok 7. Sosyal Biliş (Sosyal algı) Zihinsel kestirme yöntemler.docx
8 Ara sınav Yok Yok 8. Ara sınav.docx
9 Grup yapısı ve dinamiği Yok Yok 9. Grup yapısı ve dinamiği.docx
10 Liderlik (Kavramlaştırma ve modeller) Yok Yok 10. Liderlik (Kavramlaştırma ve modeller).docx
11 Kültür ve benlik Yok Yok 11. Kültür ve benlik.docx
12 Sevgi ve çekicilik Yok Yok 12. Sevgi ve çekicilik.docx
13 Sevgi ve çekicilik Yok Yok 13. Sevgi ve çekicilik.docx
14 Özgeci davranış Yok Yok 14. Özgeci davranış.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1150232 İletişim ve propaganda konusunda çevresel ve kültürel özellikleri betimler ve açıklar.
2 1151939 Temel ikna tekniklerini öğrenir.
3 1175753 Sosyal biliş, izlenim oluşturma ve atıf kuramlarını açıklar.
4 1175852 Grup yapısı ve dinamiğini değerlendirir.
5 1156862 Liderlik, kültür ve benlik; sevgi ve çekicilik; özgeci davranış konularını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3
2 3 2 3
3 4 3
4 3 3 4 4
5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek