Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ208 Deneysel Psikoloji 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders temel olarak psikolojide kullanılan deneysel yöntemlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesini, deneysel düzenin temel ilkelerinin öğretilmesini, bir deney deseni oluşturmayı, deney düzenlemeyi ve deneysel düzeneklerdeki hataların tespit edilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Murat Kurt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kantowitz, B. H., Roediger III H.L. ve Elmes D. G. (2019). Deneysel Psikoloji (N. Er ve A. Duyan, Çev.). Ankara: Nobel. (Orijinal eserin yayın tarihi 2008). Solso R.L. ve Johnson H.M. (2005). Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı, (Çeviri Editörü, Ayşe Ayçiçeği). İstanbul: Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojide kullanılan deneysel yöntemlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve deneysel düzenin temel ilkelerinin öğretilmesi. Eleştirel makale okuma becerisinin kazandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 13 13
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanıtımı ve deneysel psikolojinin inceleme konuları Bilimsel Yöntem.pdf
2 Psikolojide nedensellik, tek ve çok etken yaklaşımları, işevuruk tanımlar; deneysel ve korelatif yöntemler işevuruk tanımlar.ppt
3 Deneysel değişkenler ve varyans Değişken.ppt
ikincil değişim kaynakları.pptx
karıştırıcı değişkenlerin kontrolü.pptx
4 Psikofizik Psikofizik.pptx
5 Algı Algı.pptx
6 Dikkat ve Reaksiyon Süresi Kısa sınav 1 Dikkat ve Tepki Süresi.pptx
7 Dikkat ve Reaksiyon Süresi II Dikkat ve Tepki Süresi.pptx
8 Koşullama ve Öğrenme Koşullama ve Öğrenme.pptx
9 Ara sınav
10 Küçük n desenler
11 Hatırlama ve Unutma
12 Düşünme ve Problem Çözme
13 Sosyal Psikoloji Kısa sınav II
14 İnsan Faktörü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285835 Deneysel psikolojinin teorik altyapısını bilmek, açıklamak ve yorumlamak
2 1285836 Teorik psikoloji bilgisini psikolojinin çeşitli uygulama alanlarında kullanmak
3 1285837 Güvenilir bilimsel yöntemler kullanarak görgül bilgi toplayabilmek ve bulguları geçerli ve kullanılabilir şekilde raporlamak
4 1285838 Deneysel psikolojideki temel kavramları tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5
2 5
3 5 5 3 2 5 5 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek