Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ210 Araştırma Yöntemleri-II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bir sosyal veya psikolojik sorunu bir "araştırma nesnesi" olarak araştırılabilir hale getirerek uygun yöntem ve tekniklerle nasıl araştırılabileceğini uygulamalı örnekleriyle öğrenmek, araştırma sonuçlarının uzman ve uzman olmayan okuyucu ve dinleyicilere yazılı ve sözel olarak aktarabilmek için gerekli dal yeterliklerini ve sosyal yeterliklerikazanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Filiz KOÇOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Erkuş, A (2011). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin. 2. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin incelenmesi; hipotez oluşturma, örneklem seçme, veri toplama, işleme ve çözümleme, araştırma önerisi hazırlama, kuram geliştirme gibi konuların tartışılması. Bu konulara ilişkin uygulamaların yaptırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 63 1
12 Takım/Grup Çalışması 2 37 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 2 20 40
21 Rapor Sunma 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı Bilimsel Çalışmaların Yazımı, Yayınlanması ve Sunulması Araştırma Yöntemleri 1. Hafta.ppt
2 Bilimsel Araştırma Araştırma Yöntemleri 2. Hafta.ppt
3 Bilimsel Araştırma Düzenekleri (Deneysel Düzenekler) Araştırma Yöntemleri 3. Hafta.ppt
4 Bilimsel Araştırma Düzenekleri (Yarı-Deneysel Düzenekler) Araştırma Yöntemleri 4. Hafta.ppt
5 Bilimsel Araştırma Düzenekleri (İlişkisel Düzenekler) Araştırma Yöntemleri 5. Hafta.ppt
6 Betimsel Araştırmalar Araştırma Yöntemleri 6. Hafta.ppt
7 Verilerin Toplanması Araştırma Yöntemleri 7. Hafta.ppt
8 Ara Sınav Araştırma Yöntemleri 8. Hafta.pptx
9 Kağıt-Kaleme Dayanan Veri Toplama I Araştırma Yöntemleri 9. Hafta.ppt
10 Kağıt-Kaleme Dayanan Veri Toplama II Araştırma Yöntemleri 10. Hafta.ppt
11 Örnekleme Teknikleri Araştırma Yöntemleri 11. Hafta.ppt
12 Bilimsel Araştırmalarda Etik Araştırma Yöntemleri 12. Hafta.ppt
13 Bilimsel Araştırma Raporların Sunumu-1 Araştırma Yöntemleri 13. Hafta.ppt
14 Bilimsel Araştırma Raporların Sunumu-2 Araştırma Yöntemleri 14. Hafta.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297670 Bilimsel araştırma sürecinin temel kavramlarını ve tüm aşamalarını ilişkisel ve mantıksal bir bütünlük içinde düşünür.
2 1297672 Araştırma konusunu ilişkisel bir bütünlük içinde sınırlar.
3 1297676 Literatür taraması sonuçlarını değerlendirerek araştırma konusuna uygun hipotezler kurar.
4 1297671 Araştırma düzeneklerini ve denetimleme tekniklerini avantaj ve dezavantajlarıyla karşılaştırmalı olarak bilir.
5 1297673 Niteliksel ve niceliksel veri toplama yöntemlerini avantajları ve dezavantajlarıyla karşılaştırmalı olarak bilir.
6 1297674 Veri niteliklerine göre kullanılabilecek istatistiksel çözümleme yöntemleri bilir.
7 1297675 Bir ampirik araştırmanın planlama, uygulama, değerlendirme ve raporlama aşamalarına ilişkin temel beceriler kazanır.
8 1297677 Bilimsel araştırmaların planlama ve uygulama aşamalarına ilişkin etik farkındalık geliştirir.
9 1297678 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi ve yöntemlerin farkındadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4 4
5 4
6 3
7 4 5 5 4
8
9 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek