Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ301 Kişilik Kuramları-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

İnsan davranışlarının altında yatan nedenleri bulmaya çalışmak,günümüz koşullarında verilen tepkilerin bulunulan durumdan mı ? yoksa sahip olduğumuz kişilik tarafından mı ? biçimlendirildiğini tespit etmek ve bunu yaparken de temel kuramları analiz edilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Saynur Nevres KAYA

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kişilik Kuramları (2008), Banu Yazgan İnanç 2. Kişilik Vaka İncelemeleri (2009), Donna Ashcraft 3. Kişilik Oluşumu ve Sorunları (2005), A. Schopenhauer, W. F. von Schiller, C. G. Jung, E. Spranger 4. Nefs Psikolojisi (2014), Mustafa Merter

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İnsan davranışlarının altında yatan temel nedenleri bulmaya çalışmak ve bilimsel çaba olarak da tanımlanabilen psikolojinin köklerine inmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 4 6 24
29 Bireysel Çalışma 6 5 30
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 KİŞİLİK NEDİR?
2 FREUD VE PSİKANALİTİK KURAM 1
3 FREUD VE PSİKANALİTİK KURAM 2
4 FREUD VE PSİKANALİTİK KURAM 3 VAKA İNCELEMELERİ
5 ALFRED ADLER VE BİREYSEL PSİKOLOJİ 1
6 ALFRED ADLER VE BİREYSEL PSİKOLOJİ 2
7 ALFRED ADLER VE BİREYSEL PSİKOLOJİ 3 VAKA İNCELEMELERİ
8 Ara Sınav
9 CARL GUSTAV JUNG VE ANALİTİK PSİKOLOJİ 1
10 CARL GUSTAV JUNG VE ANALİTİK PSİKOLOJİ 2
11 CARL GUSTAV JUNG VE ANALİTİK PSİKOLOJİ 3 VAKA İNCELEMELERİ
12 KAREN HORNEY VE NEVROZLAR 1
13 KAREN HORNEY VE NEVROZLAR 2
14 KAREN HORNEY VE NEVROZLAR 3 VAKA İNCELEMELERİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455928 Kişilik Kuamları ve kuramcıları konusunda genel bir bakış açısı edinmek
2 1455929 İnsan davranışlarının altında yatan temel nedenleri bulabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71427 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 71428 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71429 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 71430 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 71431 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 71432 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 71433 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 71434 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 71435 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 71410 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 71411 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 71412 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 71415 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 71419 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 71418 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 71414 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 71417 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 71413 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 71426 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 71425 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 71409 Öğrenmeyi öğrenir.
22 71424 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 71423 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 71422 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 71421 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 71420 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 71408 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 71407 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 71406 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 71405 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 71416 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek