Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ301 Kişilik Kuramları-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

İnsan davranışlarının altında yatan nedenleri bulmaya çalışmak,günümüz koşullarında verilen tepkilerin bulunulan durumdan mı ? yoksa sahip olduğumuz kişilik tarafından mı ? biçimlendirildiğini tespit etmek ve bunu yaparken de temel kuramları analiz edilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Saynur Nevres KAYA

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kişilik Kuramları (2008), Banu Yazgan İnanç 2. Kişilik Vaka İncelemeleri (2009), Donna Ashcraft 3. Kişilik Oluşumu ve Sorunları (2005), A. Schopenhauer, W. F. von Schiller, C. G. Jung, E. Spranger 4. Nefs Psikolojisi (2014), Mustafa Merter

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İnsan davranışlarının altında yatan temel nedenleri bulmaya çalışmak ve bilimsel çaba olarak da tanımlanabilen psikolojinin köklerine inmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 4 6 24
29 Bireysel Çalışma 6 5 30
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 KİŞİLİK NEDİR? KİŞİLİK NEDİR.ppt
2 FREUD VE PSİKANALİTİK KURAM 1 PSİKOANALİTİK KURAM 1.pptx
3 FREUD VE PSİKANALİTİK KURAM 2 freud 2.pptx
4 FREUD VE PSİKANALİTİK KURAM 3 VAKA İNCELEMELERİ PSİKOANALİTİK KURAM 3.ppt
5 ALFRED ADLER VE BİREYSEL PSİKOLOJİ 1 BİREYSEL PSİKOLOJİ 1.pptx
6 ALFRED ADLER VE BİREYSEL PSİKOLOJİ 2 bireysel psikoloji 2.pptx
7 ALFRED ADLER VE BİREYSEL PSİKOLOJİ 3 VAKA İNCELEMELERİ bireysel psikoloji 3.pptx
8 Ara Sınav ara sınav.docx
9 CARL GUSTAV JUNG VE ANALİTİK PSİKOLOJİ 1 CARL GUSTAV JUNG 1.pptx
10 CARL GUSTAV JUNG VE ANALİTİK PSİKOLOJİ 2 JUNG 2.pptx
11 CARL GUSTAV JUNG VE ANALİTİK PSİKOLOJİ 3 VAKA İNCELEMELERİ JUNG 3.pptx
12 KAREN HORNEY VE NEVROZLAR 1 KAREN HORNEY 1.pptx
13 KAREN HORNEY VE NEVROZLAR 2 HORNEY 2.pptx
14 KAREN HORNEY VE NEVROZLAR 3 VAKA İNCELEMELERİ HORNEY 3.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231233 Kişilik Kuamları ve kuramcıları konusunda genel bir bakış açısı edinmek
2 1231234 İnsan davranışlarının altında yatan temel nedenleri bulabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek