Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ303 Bilişsel Psikoloji 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin temel amaçları: Bilişsel psikolojini temel kavramlarını tanıtmak, bilişsel psikolojideki ana teorileri ve deneyleri tartışmak, bilişsel psikolojideki farklı araştırma bulgularının nasıl değerlendirilebileceğini göstermek, bilişsel psikoloji ve günlük deneyimler arasında nasıl ilişki kurulabileceğini göstermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Murat Kurt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Solso, R.L., Maclin M.K. and Maclin O.H. 2007). Bilişsel Psikoloji. (Çev. Ayşe Ayçiçeği-Dinn). Kitabevi Yayınevi. 2. Eysenck, M.W. (2001). Principles of Cognitive Psychology, (2nd Ed). Hove and New York: Psychology Press. 3. Perry, W.S: (2007). Öğrenme ve Bellek. (Çev. Ed. Banu Cangöz). Anı Yayınevi. 4. Reed, S.K. (2010). Cognition Theories and Applications, (8th Ed.). Belmont, USA: Wadsworth. 5. Sternberg, R.J. (2009). Cognitive Psychology (5th Ed). Belmont, USA: Wadsworth.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders insanların çevreden gelen bilgiyi nasıl öğrendiğini ve bilgiyi nasıl işlediğini incelemektedir. Bilişsel psikoloji dersi duyum, algı, bellek, lisan, imgeleme, bilginin temsili, muhakeme, düşünme ve bilinç konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 2 17 34

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanıtımı: Bilişsel psikoloji tanımı ve bilişsel psikolojinin inceleme konuları Yok Yok Bilişsel Psk Giriş ve Tarihi.pdf
2 Bilişsel psikolojinin tarihçesi ve bilişsel psikolojideki yaklaşımlar Yok Yok Bilişsel Psk Giriş ve Tarihi.pdf
3 Bilişsel Nörobilim ve bilgi işleme modelleri Yok Yok bilişsel nörobilim.pdf
4 Görsel algılama: Temel süreçler Yok Yok görme sistemi.pdf
5 Algı, hareket ve eylem Yok Yok Algı ve Teoriler.pdf
6 Nesne tanıma Yok Yok Algı ve Teoriler.pdf
7 Dikkat Yok Yok Dikkat.pdf
8 Ara sınav Yok Yok
9 Otomatik ve kontrollü bilgi işleme süreçleri Yok Yok Dikkat.pdf
10 Bellek: Yapılar ve süreçler Yok Yok
11 Kısa süreli bellek ve çalışma belleği Yok Yok
12 Uzun süreli bellek teorileri I Yok Yok
13 Uzun süreli bellek teorileri II Yok Yok
14 Zihinsel imgeleme Yok Yok
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285821 Bilişsel psikolojide bilimsel yöntemlerin nasıl kullanıldığının anlaşılması
2 1285822 Dikkat, bellek, kavrama, problem çözme, muhakeme ve karar verme ile ilgilim temel bilişsel teorileri anlama.
3 1285823 Biliş ile ilgili güncel görgül araştırmaları tartışabilme
4 1285824 Bilişsel psikolojideki kuramsal yaklaşımların ve araştırma sonuçlarının günlük yaşamda nasıl uygulama alanları bulabileceğini tartışabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 4
3 5 4 2 2 4
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek