Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ305 Psikopatoloji-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu derste ruhsallık ve davranış açısından normal-anormal kavramı tartışılacak, ruh sağlığı ve hastalıklarına ilişkin model ve kuramlar (biyomedikal model, psikodinamik kuram, davranışçı ve bilişsel modeller) incelenecek, ruhsal bozukluklar için geliştirilen tanı grupları anlatılacak ve sınıflama sistemleri (DSM) üzerinde durulacaktır. Ayrıca bazı hastalıklar (anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları, şizofreni ve paranoid bozukluk)) ile ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Eren TRABZON

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Öztürk MO (2004), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 ve 2. Nobel Yayınevi. Ankara 2- DSM-IV Tanı Ölçütleri (2001), Çeviri; Köroğlu E. Hekimler Yayın Birliği. Ankara 3- Oltmans TF and Neale JM (2007). Anormal davranışlar psikolojisinde vaka çalışmaları. Psikologlar DerneğiYayınları. Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Anormal davranışların tarihçesi, çeşitli sınıflandırma sistemlerine göre anormal davranışlar tanı kriterleri - prognoz- etiyoloji ve sağaltım boyutlarında incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Normal ve anormal kavramları Normal anormal kavramları.pdf
2 Psikopatolojinin tarihçesi Tarihçe.pdf
3 Ruhsal bozukluklarda tanı ve sınıflandırma Tanı ve sınıflandırma.pdf
4 Şizofrenik Bozukluklar 1 Şizofreni.pdf
5 Şizofrenik Bozukluklar 2 ŞİZOFRENİ AÇILIMI KAPSAMINDA VE PSİKOZLA GİDEN DİĞER BOZUKLUKLAR.pdf
6 Duygudurum Bozuklukları 1 duygudurum-bozukluklari.pdf
7 Duygudurum Bozuklukları Bipolar Bozukluk.pdf
8 Ara sınav Vize Haftası.docx
9 Nevrotik bozukluklar 1 anksiyete-bozukluklari.pdf
10 Nevrotik bozukluklar 2 dissosiyatif boz.pdf
11 Nevrotik bozukluklar 3 okb.pdf
12 Vaka Analizi olgu.pdf
13 Vaka analizi Olgu-.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1122774 Psikopatolojinin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur
2 1158506 Ruhsal hastalıkların sınıflandırılmasını öğrenir
3 1127666 Şizofreni ve benzeri hastalıklar hakkında bilgi sahibi olur
4 1155152 Duygudurum bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur
5 1128811 Anksiyete bozuklukları ve diğer nevrotik bozukluklar hakkında bilgi sahibi olur
6 1147523 Psikopatolojik ve psikopatolojik olmayan arasındaki ayırımı kavrar
7 1138659 Ruhsal süreçleri ve hastalıkları açıklayan model ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 4 3
2 5 4 4 4 4 2
3 5 5 4 3 4 4
4 5 4 4 2 4 4
5 5 3 3 3 3 4
6 5 3 5 4 3 4
7 5 4 2 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek