Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ307 Psikolojik Testler-I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Psikolojik testlerin tanımı ve işlevlerine ilişkin bilgi vermek; kliniklerde sıklıkla uygulanan bazı testleri uygulama becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi NEVRES KAYA

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

CANSEVER,G.(1982), KLINIK PSIKOLOJIDE DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERI, BOĞAZIÇI Ü.YAY.İSTANBUL ÖNER,N.(1994), TÜRKIYE’DE KULLANILAN PSIKOLOJIK TESTLER, BOĞAZIÇI Ü. MATB., İSTANBUL AKKOYUN,F. ( 2005 ), PROJEKTIF TEKNIKLER, NOBEL YAYINEVI,2. BASKI ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Psikolojik değerlendirmenin kuramsal temelleri ve çeşitli testler materyaller eşliğinde uygulamalı olarak öğretilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 4 12 48
15 Gösterme 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PSİKOLOJİK TESTLERİN TANIMI VE İŞLEVLERİ 1.pptx
2 PSİKOLOJİK TESTLERİN ÖLÇÜTLERİ 2.pptx
3 PSİKOLOJİK TESTLERİN ÇEŞİTLERİ- 1 (PERFORMANS TESTLERİ) 3.pptx
4 PSİKOLOJİK TESTLERİN ÇEŞİTLERİ - 2 (KİŞİLİK VE GELİŞİM TESTLERİ) 4.ppt
5 KLİNİK PSİKOLOJİDE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR? 5.ppt
6 AGTE GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ KURAMSAL BİLGİ VE UYGULAMA -1 6.ppt
7 AGTE GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ KURAMSAL BİLGİ VE UYGULAMA -2 7.pptx
8 BİR İNSAN ÇİZ VE BİR AİLE ÇİZ TESTİ KURAMSAL BİLGİ VE UYGULAMA - 1 8.pptx
9 BİR İNSAN ÇİZ VE BİR AİLE ÇİZ TESTİ KURAMSAL BİLGİ VE UYGULAMA - 2 9.pptx
10 ARA SINAV ara sınav.docx
11 HACETTEPE KİŞİLİK ENVANTERİ KURAMSAL BİLGİ VE UYGULAMA-1 11.ppt
12 HACETTEPE KİŞİLİK ENVANTERİ KURAMSAL BİLGİ VE UYGULAMA-2 12.ppt
13 LUİSA DÜSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ KURAMSAL BİLGİ VE UYGULAMA-1 13.ppt
14 LUİSA DÜS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ KURAMSAL BİLGİ VE UYGULAMA-2 14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8179 1130674 Psikolojik testlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında kültürümüze özgü nitelikleri tartışır.
19110 1135838 Psikolojik testlerin klinik değerlendirmedeki önemini ve işlevini açıklar
19700 1229585 HACETTEPE KİŞİLİK ENVANTERİNİ öğrenir.
22091 1132402 AGTE GELİŞİM TARAMA ENVANTERİNİ öğrenir.
22093 1139690 Test verme koşullarını ve etiğini tanımlar.
32813 1133658 Psikolojik testlerin ölçütlerini ve çeşitlerini tanımlar.
33749 1160255 GOOD-ENOUGH HARRİS BİR İNSAN ÇİZ testini öğrenir.
33750 1161019 SINAV KAYGISI ENVANTERİNİ öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
8179 2 3 3 3
19110 5 4 3 2
19700 4 4 3 3
22091 3 4 2 2
22093 2 4 3 3
32813 2 4 3 4
33749 1 4 2 2
33750 3 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek