Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ333 Kültürlerarası Psikoloji ve Uygulama 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Kültürlerarası psikoloji hakkında bilgi sahibi olunması, interkültürel psikoloji kuramlarının öğrenilmesi ve çift kültüre sahip danışanlarla psikoterapi yapıp değerlendirebilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ratner, C. (2014). Kültürel Psikoloji, Kültürler Arası psikoloji, Yerel Psikoloji, İçellioğlu, S. (çev.). İstanbul: İKÜ Yayınevi. Berry, J. W. (2015). Kültürlerarası Psikoloji; Araştırma ve Uygulamalar. Öztürk, A. (çev.). Ankara: Nobel Yayınevi.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültür kavramına yönelik temel kavramlar, kültürlerarası farklılıkların değerlendirilmesi, interkültürel psikoloji kuramları, Farklı kültürlerde bireylerle psikoterapi, tercümanla terapi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 1 12
10 Tartışma 9 3 27
12 Takım/Grup Çalışması 2 5 10
28 Makale Kritik Etme 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür kavramına yönelik temel kavramlar
2 Kültürlerarası farklılıkların değerlendirilmesi
3 Kültürel farklılıklara yönelik örneklerin değerlendirilmesi
4 Kültürel farklılıkların yansımaları
5 Farklı kültürde bireye objektif yaklaşabilme
6 Kültürel kayıplar ve bireyler üzerindeki psiko-sosyal etkileri
7 Kültürel kayıplar ve bireyler üzerindeki psiko-sosyal etkileri örnek vakalar
8 İnterkültürel psikoloji kuramları
9 İnterkültürel psikoloji kuramları
10 Farklı kültürlerde bireylerle psikoterapi yaklaşımları
11 İnterkültürel klinik yaklaşım temel becerileri
12 İnterkültürel klinik yaklaşım temel becerileri
13 Tercümanla terapi
14 Tercümanla terapi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230859 Kültürlerarası psikoloji hakkında bilgi sahibi olur
2 1230860 Farklı kültürler yaşayan bireylere ve kültür değişimi yaşayan bireylere objektif bakabilir
3 1230861 İnterkültürel psikoloji kuramlarını bilir
4 1230862 Farklı kültürlere sahip danışanlarla psikoterapi yapmaya yönelik temel bilgi ve becerileri kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2
2 5 5 2
3 5 5 2 5
4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek