Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ323 İletişim Psikolojisi 927003 3 5 5

Dersin Amacı

İletişimin tanımı ve temel bileşenleri; iletişim modelleri; iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim; sözlü ve sözsüz iletişim; etkili iletişimde konuşma ve dinleme; iletişim türleri ve iletişim çatışmaları; iletişim çatışmalarının nedenleri; aile-içi iletişim; kültürel iletişim; ikna kavramı ve ikna edici iletişim; kitle iletişimi, iletişim ve toplum gibi konularda bilgi sahibi olunmasına katkı sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Aysu GÜL ŞANLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Dökmen, Ü. (1997). İletişim Çatışmaları ve Empati (5. Baskı). İstanbul: Sistem. 2. Genel İletişim. (2009). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 3. Etkili İletişim. (2010). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 4. Güngör, N. (2011). İletişim: Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal. 5. Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. (2011). Alim Kaya (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 6. Cüceloğlu, D. (2003). İletişim Donanımları (15. Basım). İstanbul: Remzi. 7. Kılıçaslan, E. (2011). İletişim Kurma Becerileri. İstanbul: Kriter. 8. Navarro, J. & Karlins, M. (2012). Beden Dili (6. Basım). Taylan Taftaf (Çev.). İstanbul: Alfa. 9. Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2009). Bedenin Dili (44. Basım). İstanbul: Remzi. 10. Doğan, R. İ. (2010). Bedenin Dili (2. Basım). İstanbul: Sistem. 11. Cüceloğlu, D. (2011). Yeniden İnsan İnsana (43. Basım). İstanbul: Remzi. 12. McMillan, S. (1998). Daha İyi Nasıl… İletişim Kurma. Ali Çimen (Çev.). İstanbul: Timaş. 13. Gürüz, D. ve Eğinli, A. T., (2011). Kişilerarası İletişim: Bilgiler, Etkiler, Engeller (2. Basım). Ankara: Nobel. 14. Dalkılıç, A. (2004). İletişimde İletişim. İstanbul: Elma. 15. Rosenberg, M. B. (2004). Şiddetsiz İletişim. Gülden Şen ve Mahmut Tuna (Çev.). İstanbul: Sistem. 16. Ünal, İ. (2007). Gençle İletişim. İstanbul: Nesil. 17. Özer, K. (2012). İletişimsizlik Becerisi. İstanbul: Sistem.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İletişimin tanımı ve temel bileşenleri; iletişim modelleri; iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim; sözlü ve sözsüz iletişim; etkili iletişimde konuşma ve dinleme; iletişim türleri ve iletişim çatışmaları; iletişim çatışmalarının nedenleri; aile-içi iletişim; kültürel iletişim; ikna kavramı ve ikna edici iletişim; kitle iletişimi, iletişim ve toplum.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişimin tanımı ve temel bileşenleri Yok Yok iletişim psikolojisi 1.pdf
2 İletişim modelleri Yok Yok iletişim psikolojisi 1.pdf
3 İletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim Yok Yok iletişim psikolojisi 2-iletişim becerileri.pdf
4 İletişim becerileri Yok Yok iletişim psikolojisi 2-iletişim becerileri.pdf
5 Kişilerarası ilişkiler Yok Yok iletişim psikolojisi 3-kişilerarası ilişkiler.pdf
6 İletişimde dinleme Yok Yok iletişim psikolojisi 4-iletişimde dinleme.pdf
7 Çatışma Yönetimi Yok Yok iletişim psikolojisi 5-çatışma yönetimi.pdf
8 Ara sınav Yok Yok arasınav.docx
9 Geribildirim Yok Yok iletişim psikolojisi 6-geribildiirm.pdf
10 Beden Dili Yok Yok iletişim psikolojisi 7-8 beden dili.pdf
11 Beden dili Yok Yok iletişim psikolojisi 7-8 beden dili.pdf
12 Şiddetsiz iletişim Yok Yok iletişim psikolojisi 9 şiddetsiz iletişim.pdf
13 Aile içi iletişim Yok Yok iletişim psikolojisi 10 aile içi iletişim.pdf
14 ENNEAGRAM Yok Yok iletişim psikolojisi 11 ENNEAGRAM.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41747 1146369 Aile-içi iletişim ve kültürel iletişimi bilir.
41748 1158707 Sözlü ve sözsüz iletişim; etkili iletişimde konuşma ve dinlemeyi kavrar.
41750 1159575 İletişim türleri ve iletişim çatışmaları, kişilerarası iletişim çatışmaları ve iletişim çatışmalarının nedenlerini betimler.
41753 1161821 İletişimin tanımı ve temel bileşenleri, iletişim modelleri, etkili iletişim, iletişimin temel özelliklerini öğrenir.
41757 1155675 İkna edici iletişim, kitle iletişimi, iletişim ve toplum konularını betimler ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Öğrenme Çıktısı
41747 3 4
41748 2 2 3 4
41750 3 4 3
41753 3 3 4
41757 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek